بایگانی دسته: مقاله های دانشگاهی

درس تکنیک پالس

نام درس: تکنیک پالس

پیشنیاز: الکترونیک 2

همنیاز:

شرح درس:

  1. مدارهای RC و RL

–  فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر و پاسخ آنها به موج‌های پله‌ای (Step)، مورب (Ramp) و نمائی (Exporential)

  1. پاسخ زمانی نیمه‌هادی‌ها به ورودی‌های پالسی (پله‌ای، مورب و پالسی)

–    مدل کنترل بار (Change Control) از نیمه‌هادی‌ها

–    بررسی پاسخ یک دیود، 1- به طرف هدایت و 2- به طرف قطع کشاندن آن

–    بررسی پاسخ یک ترانزیستور، 1- به طرف هدایت و 2- به طرف قطع کشاندن آن

  1. مولتی ویبراتورها

–  بیتابل، مونوستابل و آستابل، اشمیت تریگر و تریگر کردن خازنی این مدارهای بیتابل، مونوستابل و استابل کلتورکوپله

  1. ساخت مدارهای مولتی ویبراتور به کمک تقویت‌کننده عملیاتی (op-amp) طرزکار و کاربردهای آی‌سی‌تایمر555
  2. طرز ساخت آی‌سی‌های CMOS، نحوه استفاده از آنها برای ساختن مدارهای مولتی ویبراتور- محاسبه ولتاژهای ذیربط
  3. تکنولوژی ساخت ICهای- بالاخص ICهای دیجیتال- تقسیم‌بندی خانواده‌های مدارهای منطقی بر اساس سرعت، تأخیر در انتشار علائم، مصونیت در مقابل همهمه (Noise Margin)، برون‌دهی (Fanout) درون‌گیری، خانواده‌های ECL, TTL, DTL, RTL, RTL، اشاره‌ای به خانواده‌های I2L, MOS
  4. حلقه قفل‌شونده با فاز (Phase Locked Loop)

–    فلسفه، کلیات، چند مثال و شرح چند آی‌سی

  1. مدارهای مبدل D/A و A/D

–    فلسفه، کلیات، شاخص‌های ارزشیابی، سرعت، دقت، شرح چند روش مختلف تبدیل

آرشیو اجزای تشکیل دهنده محل دفن زباله برای مهار شیرابه و گاز

تقریبا تمام زباله ها بجز مواد اینرت (مصالح ساختمانی، آهن آلات، و … ) قابل سوختن هستند. با سوزاندن زباله 90 % حجم آن کاهش می یابد و از گرمای حاصل از سوختن می توان بهره برداری کرد.

مخارج تاسيسات سوزاندن زباله بسيار سنگين است و اثرات آن بر محيط زیست نيز مشکوک به نظر مي رسد و گاز های ناشی از سوزاندن اثرات بدی روی محيط زیست می گذارند. گازهای SO2 و HCl در شدت استهلاک خود تاسیسات زباله سوز هم دیده می شوند .

 نکات مثبت سوزاندن زباله :

-کاهش بسيار زیاد حجم زباله

-استفاده از گرمای آزاد شده

-دفع مواد پلاستيکی

-جدا کردن فلزات جهت استفاده مجدد

 نکات منفی سوزاندن زباله:

-ایجاد آلودگی هوا

-احتمال دخول نمک های حلال در آب های زیر زمينی پس از انباشتن باقی مانده زباله

-هزینه بسيار زیاد

دفن زباله ها:

– رشد روز افزون جمعيت وگسترش شهرها تبعات زيست محيطی فراوانی به همراه داشته است.

دفع انبوه زباله های توليد شده خصوصا درشهرهای بزرگ اهميت بيشتری پيدا ميکند.

– دفن زباله يکی از رايج ترين روش دفن آن است.

– در طراحی مهندسی يک محل دفن از محيط مهمترين مسئله جداسازی محيط آلوده و انباشته از شيرابه از محيط خاک توسط لايه های آب بند است. طبق استاندارد آژانس حفاظت زيست محيطی امريکا(usepa) نفوذ پذيری پوشش رسی وکف وجداره نبايد بيش از10-7 باشد.

 ضوابط کلی انتخاب محل – آماده سازی با روش های مختلف دفن:

دفن بهداشتی زباله یعنی انتقال مواد زائد به محل ویژه – تخليه – لایه بندی و متراکم نمودن آن با پوششی از خاک.

انتخاب محل: محلی که برای دفن انتخاب می شود بایستی با توجه به رشد جمعيت محل با وسعت مناسب انتخاب شود و جوابگوی نيازها تا 30 تا 40 سال آینده باشد. فاصله محل تا مرکز جمعيت بایستی 10 تا 20 کيلومتر منظور گردد و مطالعات اوليه با نقشه برداری از نظر توپو گرافی مشخص شود .

 مطالعات زمين شناسی، هيدرولوژی، زهکشی طبيعی منطقه، خاک پوششی، قابليت دسترسی، هواشناسی، بادهای غالب و … مقبوليت عمومی مسائل بهداشتی با دقت انجام می گيرند و آماده سازی می شوند .

آماده سازی محل دفن: پس از انتخاب محل بر اساس ضوابط بایستی جهت آماده سازی محل جاده کشی، تسطيح ، نصب باسکول،  اتاق نگهبانی، فنس کشی، برق،  آب و … اقدام شود.

جلوگيری از نشت شيرابه زباله به داخل آب: بایستی جهت جلوگيری از نشت شيرابه تدابيری اتخاذ گردد .

شيب بندی مناسب 2 تا 4 درصد و برای شيب های جانبی تا 30 درصد و ایجاد سد یا حفاظ 3 متری خاک برای جلوگيری از نفوذ سيلاب و آبهای سطحی بسيار موثر است . در صورتيکه جایگاه دفن زباله مجاور دریا و یا روی سفره آبی آبهای زیر زمين باشد یا حرکت شيرابه به طرف سفره ها انجام شود آبهای زیر زمينی آلوده می شوند .

همچنين نفوذ گازهای توليد شده به داخل آب باعث افزایش سختی آب می شود. شيرابه زباله به شدت سمی است و علاوه برداشتن CO2، دارای BOD5  دو تا سه هزار ميلی گرم در ليتر و COD سی تا چهل و پنج هزار ميلی گرم در ليتر است.

و عناصری نظير کلرور سولفات، منيزیوم ، فسفر، کلسيم، آهن ، سدیم ، پتاسيم، نيترات، ازت آلی و آمونياکی و جامدات معلق را به آب ها وارد می کند.

شيرابه با روش های فيزیکی – شيميایی و بيولوژیکی تصفيه می شوند .

 کنترل بو: بو از طریق پوشاندن سریع زباله ؛ بستن شکاف ها و حفره ها و استفاده از مواد از بين برنده بو مثل: اورتو –دی – کلروبنزن به نسبت یک بيست و پنجم با آب و مصرف به مقدار 5000 ليتر در هکتار. و همراه با کنترل آتش سوزی در محل های دفن صورت گيرد .

روشهای مختلف دفن بهداشتی زباله :

 روشهای زیر برای دفن زباله وجود دارد :

1-به صورت مسطح( Area Method):

 وقتی که زمين برای گود برداری مناسب نباشد بعد از تخليه زباله بصورت نوار باریکی 40 تا 75 سانتيمتری روی زمين تسطيح و فشرده می شوند تا به ضخامت 180 تا 300 سانتيمتر برسند و آنگاه روی آنها قشری خاک به ضخامت 15 تا 30 سانتيمتر می ریزند و فشرده می نمایند. عرض هر لایه فشرده نباید از 240 سانتيمتر تجاوز نماید.

 2-روش سراشيبی( Ramp Method):

وقتی که خاک کمی برای پوشش زباله باشد و در مناطق کوهستانی و یا کم شيب از این روش استفاده می نمایند. زاویه شيب مورد نظر با زمين 30 % است و عرض باریکه با توجه به شيب سطح در طول عمليات با نقشه برداری و شدت ترافيک تردد ماشين آلات طراحی می شود . در این روش ابتدا شياری به موازات دامنه سراشيبی ایجاد می شود و اولين لایه زباله در داخل شيار جایگزین می شود و سپس مثل روس مسطح ادامه می یابد .

3-روش ترانشه یا گودالی( Trench Method):

در مناطقی که خاک با عمق کافی در دسترس است و سطح آبهای زیر زمينی به اندازه کافی پائين است ترانشه هائی به طول 30 تا 120 متر و به عمق 1 تا 4 متر و عرض5.4 تا 15 متر حفر می شود و زباله در آن ریخته و با خاک ریز به ضخامت 10 تا 30 سانتيمتر پوشانده می شود . هزینه این روش بعلت گود برداری زیاد بسيار زیاد است .

4-روش دره ای با شيب بسبتا زیاد(Ravine Method):

در مناطقی که گودالهای مصنوعی یا دره های مصنوعی وجود دارد از آنها استفاده می نمایند و فقط بایستی زمين شناسی منطقه – ویژگی های خاک منطقه و ضعيت آبهای سطحی و زیر زمينی – سيستم جمع آوری زباله مدنظر قرار گيرد .

 5-روش معمول در زمينهای باطلاقی:

در شرایط اضطراری می توان از زمينهای باتلاقی استفاده نمود ولی بایستی کنترل آلودگی صورت گيرد. زهکشی مناسب – احداث سد مطمئن با مصالح و ایزولاسيون با 30 تا 40 سانتيمتر خاک رس کوبيده مهم است .

 6-دفن در زمينهای ساحلی:

عمليات دفن بایستی با توجه به سطح زیر زمين – ميزان و نوع زباله صورت گرفته تا آب الوده نشوند و مثل روش روش فوق است. بایستی محل ایزوله شود .

 فضای لازم جهت دفن بهداشتی زباله :

جهت برآورد فضای لازم برای دفن بهداشتی زباله بایستی جمعيت و توليد سرانه زباله آنها را دقيقا بدانيسم و همچنين نرخ رشد این جمعيت و سرانه آن را تا 30 الی 40 سال آینده برآورد نموده تا بتوانيم زمين مورد نياز برای دفن بهداشتی زباله را در نظر بگيریم .

بنابراین فضای مورد نياز برای دفن زباله تابع جمعيت، ميزان خاک پوششی، امکانات بازیافت، دانسيته و ضخامت قشر زباله دفن شده است.

 شیرابه زباله(leachate):

 عبارتند از مايعی بد بو به رنگ قهوه ای تيره که اززباله ها تراوش کرده وحاوی مواد محلول ومعلق مي باشد و از تجزيه مواد آلی ومايعی که از آب های سطحی وباران وارد زباله ميشود حاصل مي گردد. شيرابه شامل مواد آلی مانند اسيدهای چرب ،الکل های آلی ،فلزات سنگين ،نيتروژن ،آمونيم وباکتريهای مختلف مي باشد. مشخصات شيرابه توليد شده بسيار متغيربوده وعواملی مانند ترکيبات پسماند جامد شهری ،ميزان نفوذ آب وهيدرولوژی منطقه ،ميزان فشردگی ،نوع پوشش وعمر پسماند مي باشد.

این مایع از زباله تراوش می کند و حاوی مواد معلق و محلول است. در اکثر لندفيل ها٬ شيرابه مایعی است که از منابع خارجی (مثل زهکش سطحی٬ رواناب٬ آب زیرزمينی٬ آب چشمه های زیرزمينی و مایعات حاصل از تجزیه ترکيبات زباله) حاصل می شود.

ترکيب شيميایی شيرابه تا حد زیادی متغير است و به ميزان زیادی به سن لندفيل و وقایعی که قبل از نمونه برداری اتفاق افتاد بستگی دارد.

مثلا اگر شيرابه زباله در طول مدت فاز اسيدی تجزیه، نمونه برداری شود، در آن PH پایین یا اسيدی بوده و در آن BOD5 و TOC و COD  بالا، و نوترینت ها و فلزات سنگين زیاد خواهند بود.

ولی چنانچه شيرابه زباله در طول مدت فاز تخمير متان نمونه برداری شود در آن PH بین 6.5-7.5 (نزدیک به خنثی)، BOD و COD و TOC پایين و نوترینت ها و فلزات سنگين کم (چون اکثر فلزات سنگين در پی اچ خنثی کمتر محلول هستند.) خواهد بود.

PH شيرابه زباله فقط به غلظت اسيدهای موجود در آن بستگی ندارد. بلکه به فشار جزئی کربن دی اکسيد موجود در گاز لندفيل که در تماس با شيرابه است نيز بستگی دارد.

قابليت تجزیه پذیری بيولوژیکی شيرابه بسته به زمان متغير است و تغييرات آن را می توان با کنترل نمودن نسبت BOD5 به CODمورد پایش و کنترل قرار داد.

-در شيرابه اوليه لندفيل نسبت BOD5/COD>0.5 بوده که محدوده این نسبت 0.6-0.4 است.

-در لندفيل های تکميل شده این نسبت 0.2-0.05 است.

 به عبارتی نسبت BOD5/CODشيرابه زباله به مرور زمان کاهش می یابد زیرا شيرابه ی لندفيل های تکميل شده حاوی موادی مثل اسيد هيوميک و اسيد فوليک است که به راحتی به طریق بیولوژیک تجزیه نمی شوند.

سيستم های تصفيه شيرابه در لندفيل های جدید با سيستم تصفيه شيرابه در لندفيل های تکميل شده کاملا متفاوت است.

یکی از مشکلات طراحی مربوط به پيچيدگی های روش های آناليز نتایج است. زیرا شيرابه ای که در هر نقطه و هر زمان توليد می شود در حقيقت مخلوطی از شيرابه های حاصل از زباله با سن های مختلف است.

آلودگیشيرابهبهمواردذيلتقسيممیشود:

1-آلودگی ميکروبی

2-آلودگی شيميايی که شامل موارد زیر می باشد :

الف-فلزات سنگين(کادميوم سرب جيوه و …)

ب-مواد آلی تجزيه نشده

 مشکلاتزيستمحيطیناشیازشيرابهوخطراتآنودلايلاهميتتصفيهشيرابه:

 شيرابه يکی از عوامل بسيار موثر در آلوده کننده آب وخاک مي باشد. شيرابه های خطرناک ناشی از تجمع زباله ها از زيانبارترين آلاينده های خاک مي باشد.

مواد شيميايی مانند آمونياک و نيتريت ونيترات که با فاضلاب همراهند وبصورت محلول مي باشند همراه آب ازلايه های زمين به آسانی می گذرند وبه سفره های آب زير زمينی می رسند. بار آلی بسيار بالا و نيز غلظت بيش از حد مواد سمی وآمونياک يکی از مواردی است که تصفيه شيرابه را دچار مشکل مي کند.

راه هایجمعآوریوتصفيهشيرابهوشيوههایتثبيتآن:

جمعآوریشيرابه:

برای جمع آوری شيرابه در روش دفن زباله مي بايست ابتدا لايه ها و دانه بندی خاک و مواد تشکيل دهنده زمين به نحوی که حداقل نفوذ پذيری وجود داشته باشد مد نظر باشد. وجود شيرابه به دوصورت کوتاه مدت وبلند مدت بر ميزان نفوذپذيری لايه موثر است.

در کوتاه مدت اختلاف نفوذپذيری بدليل لزجت بيشتر شيرابه نسبت به آب ونيز توليد گاز شيرابه در حين نفوذ

است.

ليکن اثر بلند مدت شيرابه مربوط به زمانی است که خاک پوششی مدت زيادی (2 تا 3 هفته) در مجاورت شيرابه قرار گرفته است وتغيير خواص ميدهد. طراحی محل دفن به نحوی بايد باشد که علاوه بر جلوگيری از خروج شيرابه ونفوذ آن به لايه های زيرين امکان جمع آوری آن نيز وجود داشته باشد.

عايق معمولا از چند لايه مواد طبيعی(خاک با نفوذ پذيری کم) ويا ژئو ممبران ها تشکيل ميشود عايق های طبيعی معمولا از خاک رس تشکيل ميشود.

ژئوممبران ها از ورقهای ضخيم نفوذ ناپذيرکه از رزين های مصنوعی مانند پلی اتيلن يا پلی وينول کلرايديا و پليمرهای ديگر ساخته ميشود.شيرابه استفاده شده ازيک لايه زهکش موثر از ماسه وشن تشکيل شده است که به کف محل دفن هدايت ميشود که در قسمتهای زيرين محل دفن در بالای محل عايق،لوله های سوراخ دارتعبيه شده است که شيرابه را جمع آوری کرده وباشيب ملايم به خارج از محل دفن هدايت ميشود.

هدف اصلی از ايجاد عايق در محل دفن حفاظت از آب های زير زمينی در مقابل آلودگی است.شيرابه جمع آوری شده بايد به سرعت از روی عايق جمع آوری شود و حداکثر ارتفاع جمع آوری شده بيشتر از 30 سانتی متر نبايد باشد(طبق استاندارد) ضمن اينکه شيرابه معمولا به دو روش ثقلی وبه شکل پمپاژ جمع آوری ميشود.

چرا تصفيه شيرابه مهم است؟

الف-رها سازی مستقيم شيرابه در محيط باعث آلودگی:

1-آب های سطحی

2-آب های زيرزمينی

3-زمين

ب-برای سلامتی افراد و اکوسيستم مضر می باشد.

راههای تصفيه شيرابه:

برای تصفيه شيرابه روش های گوناگونی بکار رفته است مانند روش های تصفيه بيولوژيکی هوازی وبي هوازی ،اکسيداسيون شيميايی ،ترسيب شيميايی،جذب توسط کربن فعال واستفاده از رزين مي باشد.در مورد شيرابه هايی که زمان کمی از توليد آن ها گذشته است استفاده از روش های بيولوژيکی برای تصفيه شيرابه موثرتر بنظر ميرسد. در مورد تصفيه به روش هوازی بدليل وجود ترکيبات سمی ومقاوم در برابر تجزيه بيولوژيکی استفاده مستقيم از تجزيه هوازی امکانپذير نميباشد واستفاده از تجزيه هوازی بدليل حساسيت کمترتوصيه ميشود.

مکانيزمازبينرفتنآلودگیميکروبی:

الف-اضافه نمودن آهک

ب-جامد بودن محصول نهايی و عدم وجود آب(آب يکی از عوامل مهم زنده ماندن ميکروارگانيسم هاست).

مزايا تثبيت شيرابه توسط آهک:

1-روش سريع

2-حمل و نقل ساده پس از بی خطر سازی

3-عدم نياز به تجهيزات خاص

4-حذف کامل عوامل بيماری زا

5-حذف عمده فلزات سنگين

6-بهره برداری ساده و کم هزينه

 معايب تثبيت شيرابه توسط آهک:

1-نياز به فضای زياد جهت خشک شدن

2-امکان طولانی شدن زمان خشک شدن در روزهای سرد

 گازهای متصاعد شده از زباله :

 وقتی که زباله به ایستگاه دفن منتقل و با هر یک از روش های موجود دفن می گردد به علت وجود فعل و انفعالات بيولوژیکی و شيميایی ،در زباله گازهائی بوجود می آید که حتی الامکان بایستی جمع آوری شده و برای توليد انرژی مصرف گردند .

این گازها شامل آمونيوم، دی اکسيد کربن، منواکسيد کربن، هيدروژن، سولفيد هيدروژن، متان، نيتروژن و اکسيژن هستند .

گازهای متان و دی اکسيد کربن گازهای اصلی توليد شده ناشی از تجزیه غير هوازی ترکيبات آلی زباله می باشند که بيش از 90 درصد حجم گازهای متصاعد شده را تشکيل ميدهند.

اگر غلظت گاز متان در هوا بين 5 الی 15 درصد برسد عمل انفجار به وقوع خواهد پيوست البته وجود گاز متان در لایه های زباله به علت عدم حضور اکسيژن باعث انفجار نمی گردد، اما در هر صورت بایستی بصورت کنترل شده به اتمسفر تخليه گردد .

اگر گاز متان با روش کنترل نشده به اتمسفر تخليه گردد می تواند در زیر ساختمانها و یا سایر فضاهای مسدودی که مجاور یا روی زمين های پر شده از زباله بنا گردیده اند متراکم گردد .

گاز متان از هوا سبک تر است ولی انيدرید کربنيک CO2در حد 1.5 بار از هوا و 2.8 بار از متان غليظ تر است بنابراین در محل دفن زباله متراکم می شود و با توجه به وزن مخصوص خود به اعماق محل دفن حرکت می کند .

گاز انيدرید کربنيک با عبور از لایه های زیرین در آبهای زیر زمينی نفوذ می کند و در آن حل می شود و باعث سختی آب می شود.

با توليد اسيد، کربنات کلسيم یا منيزیم را در خود حل کرده و در واقع علت اصلی افزایش سختی آبهای زیر زمينی در مناطق دفن زباله وجود گازکربنيک در لایه های دفن است. این گاز PH آب را پائين می آورد.

برای جمع آوری و کنترل گازها معمولًا از لوله های مشبکی استفاده می کنند که در لایه های شنی کف زمين تعبيه شده است. گازها بصورت جانبی در زیر خاک حرکت می کنند .

اگر تهویه گاز از اماکن دفن بصورت جانبی امکان پذیر نباشد الزاما باید از لوله های عمودی انتقال گاز استفاده نمایند تا گاز پمپاژ شده به اتمسفر رها گردد .

استفاده از لایه های رسی شنی برای کنترل گاز و جلوگيری از نفوذ بی رویه آن به اعماق زمين یک روش معمول در اماکن بهداشتی زباله است .

منبع:hkousha.com

دانلود کتاب علم مواد Callister به همراه حل المسائل آن

حل المسائل مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد – ویرایش هشتم (کلیستر)

Materials Science and Engineering

An Introduction

Callister. 8th. Solutions

Materials Science Callister.8th.Solution

 

شرح :

حل المسائل مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد – ویرایش هشتم ( کلیستر) : یکی از معروف ترین کتب مهندسی مواد در دنیا کتاب کالیستر است که مناسب ترین منبع برای دروس این رشته است. کتاب علم مواد کلیستر مانند کتاب اونر یکی از منابع معتبر علم مواد برای دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسی متالورژی در سراسر جهان می باشد. محور اصلي علم و مهندسي مواد را مي توان در ۴ وجهي علم و مهندسي مواد خلاصه كرد . بطور كلي ۴ محور اصلي علم ومهندسي مواد عبارتند از: فرايند، ساختار، خواص، كارآيي . در واقع علم و مهندسي مواد ارتباط اين ۴ عنصر را جستجو و بررسي مي كند. در علم و مهندسي مواد به اين نكته توجه مي شود كه اغلب خواص مواد علاوه بر تركيب شيميايي به ساختار دروني آن ها نيز بستگي دارد . در واقع با اطلاع از ترکيب شيميايي يک آلياژ نمي توان در مورد خواص آن اظهار نظر قطعي کرد زيرا بايد مشخصات ساختاري آن نيز مشخص باشد. به طور خلاصه، ساختار يك ماده به نحوه ي چينش اجزاي دروني آن مرتبط است. این کتاب دارای 22 فصل می باشد که شامل مباحثی چون ساختارهای کریستالی، نفوذ، دیاگرام های فازی ، ساختار سرامیک ها، پلیمرها، کامپوزیت ها و همچنین خوردگی فلزات و خصوصیات الکتریکی،حرارتی ومغناطیسی مواد و … است که در یادگیری بهتر بسیار موثر است و در اینجا می توانید حل المسائل کتاب کلیستر را دانلود کنید.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :1147

حجم :‌13.1MB

لینک دانلود

دانلود جزوه هیدرولیک

جزوه هیدرولیک ۱۰۰ صفحه ای و تایپ شده که امروز برای دانلود قرار گرفته است از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج از جناب استاد مهندس حسن فتحی است این جزوه بسیار خوب را آقای مهندس سعید روزافزای برای آی سیویل ارسال فرمودند که در ادام هم میتوانید سرفصلهای این جزوه را مشاهده و به دانلود آن بپردازید

جزوه هیدرولیک

فصل اول : انواع جریان ها ، معرفی عدد رینولدز ، فرود و حالت های جریان و رژیم های جریان
فصل دوم : انواع کانالها و مقاطع هیدرولیکی مربوطه و یادآوری مفاهیم پایه در هیدرولیک از قبیل معادله پیوستگی ،معادله انرژی ، معادله مقدار حرکت و ضریب توزیع سرعت، توزیع فشار در مقطع کانال
فصل سوم : اصل انرژی و کاربرد آن در کانال ها ، انرژی مخصوص جریان بحرانی ویژگیهای آن و کاربرد انرژی مخصوص در تحلیل جریان همگرا و واگرا و در شرایط بالا و پائین افتادن کف کانال
فصل چهارم : اصل مقدار حرکت یا اندازه حرکت و کاربرد آن در کانال ، نیروی مخصوص
فصل پنجم : جریانهای یکنواخت در کانال های باز معادله مانینگ ، شزی، تحلیل و محاسبه جریان یکنواخت طراحی کانال برای جریان یکنواخت ، تعیین عمق نرمال محاسبه شیب نرمال و شیب بحرانی و بهترین قطع هیدرولیکی

دانلود

مواد و منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد 1319) (سراسری)

منبع:modaresanesharif.ac.ir

فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي مکانيک بیوسیستم براي تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد مي‌بايست بر دروس زير تسلط کامل داشته باشند: زبان عمومي و تخصصي (انگلیسی)، رياضيات، مقاومت مصالح، ماشین های کشاورزی، موتور و تراکتور.

« زبان عمومي و تخصصي »

تعداد سؤالات اين درس در آزمون سراسري سال 94، 30 سؤال و ضريب آن 2 مي‌باشد. همان‌طور كه از نام درس پيداست، شماري از سؤالات اين درس زبان عمومي و تعدادي از آن‌ها نيز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصي رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم است. بدون ترديد اگر دانشجويان در درس زبان حداقل‌هايي را داشته باشند مطالعه و سرمايه‌گذاري در اين درس مي‌تواند منطقي باشد. معمولاً منبع درس زبان تخصصي در اكثر رشته‌ها در دانشگاه‌هاي مختلف متفاوت است و اساتيد اين درس به صورت سليقه‌اي منابع و يا جزوات مورد نظر خود را به دانشجويان معرفي مي‌كنند. منابع زبان تخصصي مكانيك بیوسیستم زبان تخصصي حميدرضا قاسم‌زاده و فرهنگ لغات تخصصي مهندسي ماشين كشاورزي محسن آزادبخت مي‌باشد. خواندن كتاب‌هاي زبان عمومي و تخصصي موسسه مدرسان شريف براي رسيدن به تسلط در اين درس كفايت مي‌كند. در كتاب زبان عمومي مطالب گرامري و يك سري لغات و اصطلاحات عمومي و همچنين تست‌هاي عمومي رشته‌هاي مختلف گنجانده شده و داوطلبان حتي در صورت فراموشي درس زبان مي‌توانند خود را به سطح مطلوبي با استفاده از اين كتاب برسانند. در كتاب زبان تخصصي موسسه مدرسان شريف افزون بر بررسي و ارايه پاسخ تشريحي و ترجمه تست‌هاي كنكورهاي كارشناسي ارشد سال‌هاي قبل (از سال 94ـ 75) لغات، اصطلاحات و متون رايج در رشته ماشين كشاورزي به همراه ترجمه آن‌ها گنجانده شده و ضمن آموزش و ترجمه متون مختلف، تست‌هاي چهارگزينه‌اي تأليفي براي آشنايي هرچه بيشتر داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد با سؤالات درس زبان تخصصي اين رشته آورده شده است. در ضمن تست‌هاي مكانيك بیوسیستم با پاسخ‌هاي تشريحي در اين كتاب براي آشنايي با تست‌هاي بيشتر در كتاب گنجانده شده است. براي قسمت زبان تخصصي مي‏بايست لغات تخصصي از طريق پاورقي­ ها و انتهاي کتب فرا گرفته شود. به طور مثال نام اجزاي موتور همواره مورد توجه طراحان بوده و بهتر است دانشجويان هنگام مطالعه ساير دروس نسبت به يادگيري اين لغات نيز مبادرت ورزند.

« رياضيات »

درس رياضيات در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم شامل 30 تست بوده و ضريب آن 3 مي‌باشد. مواد امتحاني اين درس مجموعه‌اي از مطالب رياضي کنکور کارشناسي و رياضيات دانشگاهي است. در دانشگاه دانشجويان رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم رياضيات (1)، (2) و (3) را مي­ گذرانند که رياضيات (3) مانند درس معادلات ديفرانسيل ساير رشته­ هاي مهندسي است. سرفصل‌هايي كه در كنكور این رشته از آن سؤال مطرح مي‌شود شامل: تابع، حد و پيوستگي، مشتق و كاربرد آن، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول و دوم، انتگرال و کاربرد آن، دنباله و سری، اعداد مختلط، بردار، ماتريس، توابع چند متغيره، انتگرال دوگانه و سه گانه، انتگرال روي خم و روي سطح، مختصات قطبي، سری‌ها، قضاياي ديورژانس، استوكس، هندسه تحليلي، توابع برداري، تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن. براي فائق آمدن بر سؤالات اين درس مي­توان از کتاب­هاي رياضيات دانشگاهي مانند معادلات ديفرانسيل دکتر شيدفر استفاده نمود. با توجه به گستردگي اين درس و همچنين ممكن است در دانشگاه تمامي سرفصل‌هاي لازم تدريس نشده باشد و اينكه اكثر دانشجويان در اين درس پايه ضعيفي دارند انتشارات مدرسان شريف اقدام به تأليف كتابي نموده كه كليه مباحث مربوطه از پايه با بياني سليس و روان بيان شده است و همچنين با توجه به اينكه اين درس نياز به حل تمرين زيادي دارد تست‌ها و مثال‌هاي زيادي همراه با پاسخ تشريحي و توضيحات لازم براي درك بهتر سؤال آورده شده است كه براي مسلط شدن بر اين درس منبع جامع و كافي مي‌باشد.

« مقاومت مصالح »

درس مقاومت مصالح در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم شامل 30 تست و ضريب آن 3 مي‌باشد. مواد امتحاني اين درس مجموعه اي از مطالب درس استاتيک و مقاومت مصالح (1) و (2) است. در برخي موارد نيز سؤالاتي از آزمايشگاه مقاومت مصالح (2) مطرح شده است. سرفصل‌‌هاي درس مقاومت شامل استاتيك، تنش و كرنش، تنش برشي و پيچش، تنش خمشي، تبديل‌هاي تنش و كرنش، تغيير مكان تيرها و روش‌هاي انرژي است. کتب مناسب اين درس استاتيک مريام، مقاومت مصالح بير-جانسون و تيموشنکو است. براي اين درس انتشارات مدرسان شريف كتابي در نظر گرفته است كه شامل توضيحات، درسنامه و تست‌ها و مثال‌هاي حل شده و همچنين تست‌هاي دانشگاه سراسري و آزاد از سال 94-74 همراه با پاسخ‌هاي تشريحي مي‌باشد كه مرور اين تست‌ها مي‌تواند براي رقابت در قبولي دانشگاه‌هاي معتبر مفيد باشد.

« موتور و تراکتور »

اين درس در كنكور سراسري سال 94 شامل 30 تست و ضريب آن 2 مي‌باشد. در دوره كارشناسي اين درس تحت عنوان مباني موتورهاي احتراق داخلي كه 2 واحد تئوري و 1 واحد كارگاه، مكانيك تراكتور كه 2 واحد تئوري و 1 واحد كارگاه و ترموديناميك كه 3 واحد تئوري مي‌باشد. مباحث اين درس شامل ترموديناميك و چرخه‌هاي عملي موتور و بازده و توان و اجزاء موتور، سيستم‌هاي الكتريكي، روغن‌كاري و خنك‌كاري، سوخت رساني، ورود هوا و خروج دود، سيستم‌هاي هيدروليك و اتصالات، خطوط انتقال توان و وزن و كشش مي‌باشد. منابع اصلي اين درس کتاب توان موتور و تراکتور ترجمه دکتر رنجبر، شناخت و کاربرد تراکتور و موتورهاي احتراقي و هيبريدها هر دو از دکتر بهروزي لار، مکانيک عملکرد تراکتور و ادوات خاک‌ورزي دکتر کيهاني و طباطبايي و همچنين مباني مهندسي موتورهاي احتراق داخلي ترجمه دکتر صنايع است. شايان ذکر است که مطالعه کتاب تراکتورها و ماشين‌هاي کشاورزي دکتر منصوري راد نيز از موارد مناسب براي مطالعه موتور و تراکتور است. با توجه به پراكندگي منابع و همچنين محدود بودن زمان داوطلبان، انتشارات مدرسان شريف تمامي مطالب و مباحث مفيد و ارزشمند اين كتب را براي داوطلبان كنكور اين رشته گردآوري نموده است كه خواندن اين كتاب مي‌تواند كمك شاياني هم در يادگيري مطالب و هم از لحاظ محدويت زماني به دانشجويان نمايد اين كتاب شامل كليه مطالب با درسنامه‌اي سليس و روان و قابل درك براي تمامي دانشجويان با هر سطح علمي مي‌باشد و همچنين تست‌هاي كنكورهاي سراسري و آزاد گذشته همراه با پاسخ‌هاي تشريحي و سؤالات تأليفي چهار گزينه‌اي كه براي خودسنجي داوطلبان مي‌باشد ارائه شده است.

« ماشين هاي کشاورزي »

درس ماشين‌هاي كشاورزي در كنكور کارشناسی ارشد سراسري سال 94 شامل 30 تست و ضريب آن 4 مي‌باشد اين درس در دوره كارشناسي به صورت ماشين‌هاي خاك‌ورزي و كاشت كه 2 واحد تئوري و 1 واحد كارگاه، ماشين‌هاي داشت و برداشت كه 2 واحد تئوري و 1 واحد كارگاه و طراحي ماشين‌هاي كشاورزي كه 3 واحد تئوري مي‌باشد ارائه مي‌شود. مباحث اين درس شامل مفاهيم و انواع خاك‌ورزي و ماشين‌هاي خاك‌ورزي، مفاهيم كارنده و ماشين‌هاي رديف كار، بذر كارها، علف كارها، كارنده‌هاي خاص، سيب زميني و نشاكارها، ماشين‌هاي داشت و برداشت و كولتيواتورها و تنك كن‌ها، كودپاش‌ها و سم‌پاش‌ها و ماشين‌هاي وجين، سله كشي مي‌باشد. اصلي‌ترين منبع براي غلبه بر سؤالات اين درس دو گانه مشهور دکتر منصوري راد از دانشگاه بوعلي همدان است که طيف وسيعي از ماشين‌ها را پوشش مي‌دهد. اين کتب که با نام تراکتورها و ماشين‌هاي کشاورزي به چاپ رسيده همواره مورد علاقه طراحان بوده و تمامي قسمت‌هاي اين کتاب داراي اهميتي بالقوه است که اين اهميت حتي شامل تصاوير نيز مي‌شود. واژگان انتهايي اين کتب براي درس زبان تخصصي بسيار مناسب است. پس از اين، کتاب ماشين‌هاي خاک‌ورزي دکتر شفيعي، اصول طراحي ماشين‌هاي کشاورزي ترجمه دکتر بهروزي لار نيز مورد توجه طراحان بوده است. البته مطالعه کتبی همچون مدیریت تراکتور و ماشین‌های کشاورزی ترجمه دکتر بهروزی لار نیز توصیه می‌گردد. به دليل وجود منابع مختلف و همچنين پراكندگي مطالب، انتشارات مدرسان شريف اقدام به گرد‌آوري كتابي تحت عنوان ماشين‌هاي كشاورزي نموده كه داوطلبان اين رشته را بي‌نياز از منابع ديگر مي‌كند در اين كتاب تمامي مطالب و مباحث طبق سرفصل‌هاي وزرات علوم بيان شده است و همچنين تست‌هاي چند سال اخير كنكور كه مي‌تواند كمك زيادي را به دانشجو نمايد همراه با پاسخ‌هاي تشريحي گنجانده شده است و همچنين در آخر هر فصل سؤالات چهار گزينه‌اي مطرح شده است كه دانشجو بعد از فراگيري درسنامه مي‌تواند خود را مورد آزمايش قرار دهد.

ضرایب دانشگاه سراسری مهندسی مکانیک بیوسیستم براساس دفترچه آزمون سال 96

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضیات، 3- استاتیک، دینامیک و مقاومت مصالح، 4- طراحی اجزاء ماشین و طراحی ماشین های کشاورزی، 5- مکانیک سیالات و ترمودینامیک، 6- ابزار اندازه گیری.

 

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6
مهندسی مکانیک بیوسیستم 1) طراحی و ساخت 1 2 4 4 4 1 3
2) انرژی های تجدیدپذیر 2 2 4 1 2 4 3
3) فناوری پس از برداشت

 

 

2 2 4 1 2 4 3

آرشیو حقوق و مزايا و شرايط ارتقاء شغل مامایی

لغت پرستار (NURSE) از كلمه لاتين (NUTRIX) به معناي تغذيه گرفته شده است. پرستار يكي از اعضاء كليدي در گروه مراقبت هاي بهداشتي ودرماني  است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازي، مراقبتها و حمايت هاي جسمي و اجتماعي مورد قبول همه و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بندي‌هاي آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي بحد مطلوب مي رسد كه يك پرستار خوب و ورزيده مسئوليت بيمار او را بر عهده داشته باشد.
نقش‌هاي پرستار
1- مراقبت كننده: نخستين نقش پرستار مراقبت كردن از فرد مورد نظر ( بيمار ) است.
2-  تعليم دهنده (معلم): اجرا وارزيابي طرحهاي آموزشي براي فرد و خانواده وي جهت رفع نيازهاي يادگيري آنان
3- مشاور: جمع آوري اطلاعات براي تحصيل در حل مشكل و تصميم گيري
4- رهبر: محقق و حمايت كننده از مددجو و خانواده
5-  نقش درماني
6-  نقش حفاظتي
7-  نقش هماهنگ كننده

خصوصيات جسمي و توانايي هاي لازم براي احراز شغل
پرستار بايد از سلامت كامل جسمي و ذهني و روحي برخوردار باشد و فردي دقيق، علاقه‌مند و صبور باشد و كنترل كافي روي احساسات شخصي خود داشته باشد.

مدارك تحصيلي و دوره هاي آموزشي ضروري براي احراز شغل
افراد پس از اخذ ديپلم متوسطه و قبولي در آزمون سراسري گروه علوم تجربي مي توانند در اين رشته به تحصيل بپردازند و سپس در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا نيز ادامه تحصيل دهند.

گرايش‌هاي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري

 1) گرايشهاي كارشناسي ارشد
داخلي جراحي، اطفال، مديريت، بهداشت، روان پرستاري، پرستاري ويژه، اپيدميولوژي، آناتومي، فيزيولوژي، بافت شناسي

2) گرايشهاي مقطع دكتري
پرستاري، آناتومي، بافت شناسي، اپيدميولوژي
مدت دوره آموزش
مدت تحصيل حداقل 4 سال و حداكثر 5 سال (در شرايط خاص و با موافقت آموزش كل دانشگاه علوم پزشكي مثل مرخصي تحصيلي و…) مي باشد.

شرايط محيط كار، محل استخدام
محل احتمالي استخدام مي تواند بيمارستانها، كلينيكها و پاراكلينيك هاي دولتي و خصوصي، ادارات،  سازمانهاو به عنوان مربي در دانشكده ها و…. باشد. اين رشته يا شغل در اكثر مراكز درماني دولتي و خصوصي و غيره بصورت شيفت در گردش (صبح، عصر و شب ) يا شيفت ثابت مي باشد. و شرايط محيط كار آن بستگي به نوع مسئوليت و بخشهاي بيمارستان و مراكز درماني كه پرستار در آن مشغول مي باشد دارد مثلا يك پرستار كه در بخش اورژانس و يا پايگاه اورژانس بيمارستان كار مي كند يا پرستاري كه در بخش اطفال بيمارستان يا بخش  داخلي و جراحي و يا ICU و CCU و يا اطاق عمل از نظر شرايط محيط كار با هم تفاوت دارند .
پرستار مي‌تواند در بيمارستان براساس سطح تحصيلات (كارشناسي، كارشناسي‌ارشد ) و سابقه كار در پستهاي پرستار شيفت، سر پرستار ، سوپروايزر باليني ، سوپروايزر كنترل عفونت، سوپروايزر آموزشي و رياست پرستاري بيمارستان مشغول به كار شود.

حقوق و مزايا و شرايط ارتقاء شغل
حقوق يك پرستار به محل استخدام، موقعيت جغرافيايي و ساعات كار بستگي دارد و اگر استخدام موسسات يا وزارتخانه ها باشد بر اساس قوانين اداره امور استخدامي كشور حقوق ماهانه و ترفيع دريافت مي كند.

آينده نگري درباره شغل با توجه به شرايط اجتماعي
با توجه به نيازهاي جامعه به پرستار و ديدگاه مثبت در خصوص پرستار و موقعيت او در جامعه بخصوص در چند سال اخير كه تحول در اين حرفه ايجاد شده است اميد است بتوان در جهت بهبود و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومي جامعه و مراقبت از بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي، مطبها، كلينيكها و پاراكلينيك‌ها و درمانگاه‌ها و ساير بخش‌هاي ارائه كننده خدمات پرستاري تلاش كرد.

 توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه :
در اينجا جسم‌هايي بيمار، روحهايي دردمند و روانهايي آشفته حضور دارند. در اينجا بايد پذيراي مشكلات بسيار و پاسخگوي نيازهاي بي‌شمار باشي. بايد روزي ? ساعت در اطاق عمل با تمامي وجود در خدمت تيم پزشكي باشي. بايد سالها در بخش سرطان يا سوانح و سوختگي ، دردمندترين بيماران را مشاهده كني و در حد توانت به آنها رسيدگي نمايي و در يك كلام بايد عشق به هم‌نوع و ايثار و همياري در ذره ذره وجودت خانه كرده باشد.

دانشجوي پرستاري بايد عاشق انسان و انسانيت باشد تا بتواند در شرايط سخت و بحراني حتي زماني كه خسته است يا آمادگي جسمي و روحي لازم را ندراد، به ديگران كمك كند. همچنين بايد فردي منظم و دقيق باشد و بداند كه نظم و سختگيري اساس كار رشته پرستاري است و از لحاظ درسي نيز لازم است كه به زيست‌شناسي، شيمي و زبان انگليسي مسلط باشد چون براي روزآمد بودن و اطلاع از آخرين دستاوردهاي دانش پرستاري ، لازم است كه از مجلات و منابع علمي به زبان انگليسي استفاده كند.

دانشجوي پرستاري بايد از سلامت كامل جسماني برخوردار باشد تا به ياري ديد قوي بتواند كارهاي ظريف و دقيق پرستاري را بخوبي انجام دهد و با شنوايي خوب صداي قلب را حتي اگر ضعيف باشد، بشنود . حتي داشتن قدي متناسب و عدم لكنت زبان يا لرزش دست در اين رشته ضروري است . چون همين مشكلات به ظاهر كوچك، در كارايي يك پرستار بسيار موثر است.
پرستار بايد بيش از هر چيز متواضع بوده و هدفش خدمت به مردم باشد چون كار در بيمارستان يك كار مشخص و كلاسه شده نيست بلكه پرستار در صورت ضرورت بايد هركاري حتي كاري كه از يك فرد بيسواد نيز برمي‌آيد، انجام دهد. يعني قرار نيست كه دانشجوي پرستاري پس از فارغ‌التحصيلي پشت استيشن بنشيند و دستور دهد بلكه بايد در انجام هر خدمتي پيش قدم باشد. همچنين لازم است كه روابط عمومي خوبي داشته باشد چون پرستار نزديكترين فرد به بيمار است و حتي بعضي از بيماران مشكل خود را به راحتي با پزشك در ميان نمي‌گذارند اما با پرستاري كه روابط عمومي خوبي داشته و توانسته است اعتماد بيمار را جلب كند، در ميان مي‌گذارند.

همچنين اطلاعات عمومي خوب در زمينه پزشكي براي يك پرستار ضروري است چون پرستار به نوعي ديگر درمانگر بيمار است و حتي دروسي كه مي‌خواند همان دروس پزشكي است با ديدگاهي ديگر .
پرستاري علم و هنر است براي همين يك پرستار بايد علاوه بر دانش لازم ، از آمادگي روحي و رواني، صبر و حوصله ، روابط عمومي خوب و قدرت تجزيه و تحليل بالا برخوردار باشد . به عبارت ديگر يك پرستار نمي‌تواند تنها با تكيه بر دروس دانشگاهي ، در كار خود موفق شود بلكه بايد از دانش خود در شرايط مختلف و متفاوت به درستي استفاده كند و اين نياز به قدرت تجزيه و تحليل خوب، سرعت عمل و آمادگي روحي و رواني دارد.

پرستار با دردمندترين افراد جامعه در ارتباط است براي همين بايد جسمي قوي و روحي توانا داشته باشد تا بتواند از عهده شب‌كاري يا كار در بخش‌هايي حساس و دشوار مثل C.C.U ، I.C.U ، بخش بيماران سرطاني يا بخش سوانح و سوختگي برآيد و در ضمن دچار فشارهاي روحي و رواني يا ناتواني‌هاي جسمي نشود.

 اما چرا با وجود سختي‌ها و دشواري‌هاي بسيار اين كار، عده‌اي با عشق و علاقه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند؟
پرستاران يك بيمارستان ، عامل اصلي موفقيت يك بيمارستان هستند. يعني اگر پرستاران يك بيمارستان خوب، كارآمد و دلسوز باشند، اكثر بيماران از آن بيمارستان راضي خواهند بود. چون بيشترين ارتباط بيمار با پرستاران مي‌باشد و رضايت از پرستار مساوي است با رضايت از بيمارستان .

به بيان ديگر لبخند رضايت بيمار، شيرين‌ترين و دلپذيرترين هديه‌اي است كه هر روز به يك پرستار دلسوز و تلاشگر تقديم مي‌شود؛ هديه‌اي كه پرستار را به تلاشي پي‌گير تر و بيشتر تشويق مي‌كند.وجود پرستار ، كارهاي او ، لبخند او ، سخن او و فعاليت او آرامش بخش جان انسان‌هايي است كه بيش از هر انسان ديگر نيازمند آرامش هستند.

 تحصيلات تكميلي :

? دوره كارشناسي ارشد پرستاري
فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي پرستاري ، طبق ضوابط خاص، قبولي در آزمون ورودي و همچنين مصاحبه، در دوره دو ساله كارشناسي ارشد پرستاري پذيرفته مي‌شوند. در اين دوره ?? واحد درسي (شامل دروس اصلي ? واحد، دروس تخصصي و الزامي ? واحد و دروس اختياري ?? واحد ) و ? واحد پايان‌نامه ارائه مي‌گردد. دانشجويان در يكي از تخصصهاي آموزش پرستاري يا مديريت خدمات پرستاري بيماريهاي جراحي و داخلي، پرستاري بهداشت جامعه، مديريت آموزش پرستاري (و در آينده نزديك پرستاري سالمندان) ادامه تحصيل مي‌دهند.
فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد در سطح بالاي تخصصي، امور آموزش، مديريت خدمات پرستاري و ارائه خدمات باليني، در دانشكده‌هاي پرستاري و مراكز مختلف بهداشتي درماني خدمت مي‌كنند. اين فارغ‌التحصيلان بايد قادر باشند امور مهم و مشكلات آموزش خدمات پرستاري و به طور كلي ، بهداشت و درمان جامعه را مشخص و با تصميم‌گيري و ايجاد تغيير براي اصلاح وضع موجود و ايجاد تغييرات مطلوب برنامه‌ريزي و آن را اجرا نمايند.

? دوره دكتراي پرستاري
دارندگان مدرك كارشناسي ارشد پرستاري طبق ضوابط خاصي ، قبولي در آزمون كتبي ورودي و مصاحبه و گذراندن دوره آموزشي شامل ?? واحد دروس اختصاصي، ?? واحد رساله دكتري و امتحان جامع دكتري به دريافت درجه دكتراي پرستاري نايل مي‌گردند. اين دوره در حال حاضر فقط در دو دانشگاه كشور داير مي‌باشد. دارندگان درجه دكتراي پرستاري در حال حاضر امور برنامه‌ريزي آموزشي و پژوهشي ، تدريس و تحقيق و مديريت در سطوح بالاتر را در دانشگاههاي علوم پزشكي (آزاد و دولتي) عهده‌درا مي‌شوند.

شرايط محيط كار، محل استخدام:
محل احتمالي استخدام مي تواند بيمارستانها، كلينيكها و پاراكلينيك هاي دولتي و خصوصي، ادارات،  سازمانهاو به عنوان مربي در دانشكده ها و …. باشد. اين رشته يا شغل در اكثر مراكز درماني دولتي و خصوصي و غيره بصورت شيفت در گردش ( صبح ، عصر و شب ) يا شيفت ثابت مي باشد . و شرايط محيط كار آن بستگي به نوع مسئوليت و بخشهاي بيمارستان و مراكز درماني كه پرستار در آن مشغول مي باشد دارد مثلا يك پرستار كه در بخش اورژانس و يا پايگاه اورژانس بيمارستان كار مي كند يا پرستاري كه در بخش اطفال بيمارستان يا بخش  داخلي و جراحي و يا ICU و CCU و يا اطاق عمل از نظر شرايط محيط كار با هم تفاوت دارند .
پرستار مي تواند در بيمارستان براساس سطح تحصيلات ( كارشناسي ، كارشناسي ارشد ) و سابقه كار در پستهاي پرستار شيفت ، سر پرستار ، سوپروايزر باليني ، سوپروايزر كنترل عفونت ، سوپروايزر آموزشي و رياست پرستاري بيمارستان مشغول به كار شود .

حقوق و مزايا و شرايط ارتقاء شغل:
حقوق يك پرستار به محل استخدام، موقعيت جغرافيايي و ساعات كار بستگي دارد و اگر استخدام موسسات يا وزارتخانه ها باشد بر اساس قوانين اداره امور استخدامي كشور حقوق ماهانه و ترفيع دريافت مي كند.
آينده نگري درباره شغل با توجه به شرايط اجتماعي:
با توجه به نيازهاي جامعه به پرستار و ديدگاه مثبت در خصوص پرستار و موقعيت او در جامعه بخصوص در چند سال اخير كه تحول در اين حرفه ايجاد شده است اميد است بتوان در جهت بهبود و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومي جامعه و مراقبت از بيماران در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي، مطبها، كلينيكها و پاراكلينيكها و درمانگاهها و ساير بخشهاي ارائه كننده خدمات پرستاري تلاش نمود.

آينده شغلي ، بازار كار، درآمد:
در بسياري از كشورها اولين خط ارتباط جامعه با سيستم پزشكي، پرستار است. چرا كه پرستاران نسبت به ديگر افراد تيم پزشكي تعدادشان بيشتر است، در دسترس قرار دارند و اطلاعات بهداشتي – درماني آنها جامع مي‌باشد. در كشور ايران نيز با اين كه پرستاران جايگاه واقعي خود را نيافته‌اند و در چند سال اخير نيز با تعداد قابل توجهي فارغ‌التحصيل رشته پرستاري از دانشگاه آزاد و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني روبرو هستيم اما هنوز مراكز بهداشتي – درماني به پرستاراني متخصص، مجرب و توانمند نيازمندند و در واقع بازار كار براي فارغ‌التحصيل خوب اين رشته وجود دارد.

پرستاران علاوه بر كار در بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي – درماني مي‌توانند در صنعت براي مراقبت از سلامت و بهداشت كاركنان صنايع مختلف، در سازمان تربيت بدني و مراكز ورزشي به عنوان يكي از اعضاي اصلي تيم مراقبت پزشكي و در آموزش و پرورش فعاليت نمايند.
«فرصت‌هاي شغلي يك پرستار بسيار وسيع و گسترده است و حتي يك پرستار مي‌تواند بطور مستقل فعاليت نمايد. يعني مي‌تواند با تاسيس مركز بهداشت خصوصي به ارزيابي وضعيت سلامت افراد جامعه بپردازد يا مهدكودك داير نمايد»

منبع:jobportal.ir