تمرینی برای تقویت حافظه

برای تقویت حافظه باید قدرت تجسم خود را افزایش دهید. هر چه جزئیات بیش‌تری برای چیزی که تجسم می‌کنید بیش‌تر باشد کم کم قدرت حافظه‌تان قوی‌تر می‌شود.

برای این کار چیزهایی را که در طول روز مطالعه می‌کنید هنگام شب با جزئیات تجسم کنید. این تمرین را چند شب انجام دهید تا متوجه تأثیر آن شوید. هنگام شب سعی کنید کارهایی را که در طول روز انجام دادید با جزئیات زیاد مرور کنید.

این کار برای دانش‌آموزان کنکوری به صورت مرور مطالبی است که در طول روز خوانده‌اند. آخر هفته هم سعی کنید تا می‌توانید درس‌هایی را که در طول هفته مطالعه کرده‌اید مرور کنید.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید