اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره برنامه زمانی برگزاری آزمونهای تولیمو در سال 1396

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره برنامه زمانی برگزاری آزمونهای تولیمو در سال 1396

1396/01/15

 به اطلاع داوطلبان آزمون توليمو مي‌رساند كه برنامه زماني ثبت‌نام آزمون توليمو در سال 1396 به شرح ذيل است:

رديف
دوره
زمان برگزاري
حـوزه هـاي بـرگـزاري
تاريخ برگزاري
1
117
خرداد
تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،آمل،کرمانشاه،گرگان،بندرعباس و رشت
96/3/4
2
118
تیر
تهـران
96/4/1
3
119
مرداد
تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان، رشت، آمل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بيرجند
96/5/26
4
120
شهريور
تهران
96/6/30
5
121
مهر
تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،آمل،کرمانشاه،گرگان،کیش،چابهار،بندرعباس
96/7/27
6
122
آبان
تهران
96/8/25
7
123
آذر
تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،کرمان،رشت،آمل،کرمانشاه،یزد،زنجان،گرگان،زاهدان،بیرجند،کیش
96/9/23
8
124
دي
تهران
96/10/28
9
125
بهمن
تهـران مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان، رشت، آمل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان و چابهار
96/11/26
10
126
اسفند
تهران
96/12/24

پاسخ دهید