کارنامه‌ی پنج نوع درس

 

کارنامه‌ی پنج نوع درس

کارنامه‌ی پنج نوع درس یکی از کارنامه‌هایی است که به صورت پروژه‌ای مطرح می‌شود. مزیت این نوع از کارنامه این است که به دانش‌آموز کمک می‌کند تا نقاط ضعف خود را پیدا کرده و تلاش کند تا با تمرین بیش‌تر به نقطه‌ی قوت پایدار برساند. متأسفانه بسیاری از دانش‌آموزان ترس از این دارند تا به سراغ نقاط ضعف خود بروند؛ اما این موضوع به آن‌ها کمک می‌کند تا با دقت و تمرکز بیش‌تر این درس‌ها را تقویت کنند.

من در این جلسات سعی می‌کنم با بررسی بیش‌تر کارنامه‌ی پنج نوع درس تک تک دانش‌آموزانم به آن‌ها کمک کنم تا نقاط ضعفشان را جبران و منابع آن درس‌ها را تصحیح کنند تا در نیم‌سال دوم عملکرد بهتری داشته باشند. هم‌چنین درس‌های نوسانی به آن‌ها کمک می‌کند تا روی مباحثی که تسلط ندارند به تسلط کامل و نقطه‌ی قوت پایدار برسند. اگر درسی، نقطه‌ی قوت است باید با تلاش بیش‌تر آن را به تسلط کامل و جامع رساند.

نويسنده : آرزو کلهر

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید