کارنامه‌ی پروژه‌ای و کارنامه‌ی 5 نوع درس

برای تمام دانش‌آموزان در صفحه‌ی شخصی دو نوع کارنامه‌ی پروژه‌ای و 5 نوع درس وجود دارد. با توجه به آن‌ها هر کس می‌تواند روند کار خود را از ابتدای سال تا کنون بررسی کرده و برای روز‌های باقی‌مانده بهتر برنامه‌ریزی کند. کارنامه‌ی پروژه‌ای و کارنامه‌ی 5 نوع درس در جلسات 5 نفره می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

کارنامه‌ی 5 نوع درس: در این کارنامه درس‌ها به 5 سطح طبقه‌بندی می‌شوند.

نقاط قوت پایدار: درس‌هایی که در آن‌ها همیشه قوی هستید.

نقاط قوت: درس‌هایی که امسال در آن‌ها نتیجه‌ی خوبی گرفته‌اید.

درس‌های تلنگری: این درس‌ها با تلاش بیش‌تر، بهتر می‌شوند.

درس‌های نوسانی: در آن‌ها در برخی مباحث قوی و در برخی مباحث ضعیف هستید.

درس‌های چالشی: نیاز به مطالعه و حل تمرین بیش‌تری دارند.

کارنامه‌ی پروژه‌ای: مقایسه‌ی میانگین تراز در آزمون‌های ابتدایی با آزمون پایانی و محاسبه‌ی میزان تغییرات تراز

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید