کاربردهای انرژی زمین گرمایی

کاربردهای انرژی زمین گرمایی :

کاربرد های انرژی زمین گرمایی در حالت کلی به دو گروه کاربردهای مستقیم و کاربرد های غیر مستقیم تقسیم بندی می شود .

  • انواع تکنولوژی های نیروگاهی زمین گرمایی (کاربردهای غیر مستقیم)

1-        سیکل بخار خشک

2-        بخار لحظه ای

  • تک مرحله ای
  • با کندانسور
  • بدون کندانسور
  • دو مرحله ای
  • با کندانسور
  • بدون کندانسور

3-        سیکل باینری

  • کاربرد های مستقیم

o        استفاده از حرارت موجود در آب گرم خروجی از نیروگاه یا چاه های تولیدی به منظور تامین گرمایش محیط ساختمان ها، گلخانه ها، کاربردهای صنعتی، حوضچه های پروش ماهی، مراکز آبدرمانی و استخرهای شنا، سیستم ذوب برف در معابر و جاده ها و نیز تامین گرمایش و سرمایش مورد نیاز گلخانه ها، مراکز پرورش دام، مرغداری ها، پرورش قارچ، ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، عمومی و

  • سیستم گرمایشی – سرمایشی پمپ حرارتی زمین گرمایی

 

منبع : سازمان انرژی های نو ایران

پاسخ دهید