چگونه کیفیت مطالعه خود را افزایش دهیم؟

) حداکثر زمانی که افراد می‌توانند فکر خود را روی موضوعی متمرکز کنند بیش از 30 دقیقه نیست؛ یعنی بعد از 30 دقیقه تمرکز روی یک مطلب حدود 10 الی 15 دقیقه استراحت کنید سپس با همین روال شروع به مطالعه کنید.

2) مطالب دشوار را به قسمت‌هاي ساده و كوچك‌تر تقسيم كنيد.

3) از بر خواندن مطلبي كه قبلاً ياد گرفته‌ايد براي شخص ديگري كه اشتباهات شما را اصلاح و جاافتادگي‌هاي آن را گوشزد كند، بسيار مفيد است.

4) سعي كنيد كه پس از مطالعه‌ی هر مطلب، خود را تقويت كرده و احساس رضايتمندي کنید.

اصول حاکم بر یادگیری عبارت‌اند از:

مرحله‌ی اول) توجه: اولین گام در یادگیری توجه است.

مرحله‌ی دوم) زبان‌گردانی: گام دوم در یادگیری «زبان‌گردانی» مطالب مهم است. زبان‌گردانی عبارت است از تبدیل مطالب شنیده یا خوانده‌شده به زبان مشخص و معنی‌دار. این کار را می‌توانید از طریق برگرداندن مطالب به زبان خودمان یا ایجاد تصویری در ذهن از مطالب مزبور انجام دهید.

مرحله‌ی سوم) پیوند مطالب جدید با دانسته‌های قبلی: مرحله‌ی سوم در یادگیری کلامی بسیار مهم است. اگر به مطلبی توجه کرده و آن را به زبان خود برگردانده باشید، باز هم بیش از چند لحظه در خاطرتان باقی نخواهد ماند. برای فراموش نکردن و به خاطر سپردن چنین مطالبی در حافظه‌ی ‌بلندمدت، باید از مکانیسم پیوند استفاده کرد. منظور از پیوند، ایجاد ارتباط بین مطالب جدید و دانسته‌های قبلی است.

منبع : قلم چی

پاسخ دهید