چه زمانی می‌فهمیم یادگیری‌مان عمیق انجام شده است؟

  • زمانی که بتوانید آن موضوع را به زبان خود بیان کنید.

  • زمانی که بتوانید در موارد ضروری علت‌ها را ذکر کنید و موضوع را تحلیل و تفسیر کنید.

  • زمانی که بتوانید سؤالات خوبی از آن‌ها طرح کنید.

  • زمانی که بتوانید به‌خوبی به سؤالات مربوط به آن پاسخ دهید.

  • وقتی با گذشت زمان به‌راحتی آن را فراموش نکنید و در صورت فراموشی با یک نگاه و مرور سریع آن را به یاد آورید.

  • زمانی که در حل تمرینات و تست‌ها تسلط و سرعت عمل بیش‌تری داشته باشید.

  • با شناخت و به کار بردن این روش‌ها می‌توانید یادگیری خود را از مطالب درسی‌تان عمق بیش‌تری ببخشید و به‌راحتی از مطالب در جلسه‌ی امتحان یا حتی در مراحل زندگی استفاده کنید.

  • منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید