پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون کارشناسی ارشد 1396

پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون کارشناسی ارشد 1396

1396/02/10

 داوطلبان گرامي با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال 1396 از تاريخ 7/2/96 لغايت 14/2/96 اقدام فرمایید:

نظر سنجي از داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 1396
نظر سنجي از داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 1396
(ويژه داوطلب دارای معلولیت جسمی)

منبع:sanjesh.org

پاسخ دهید