هندوانه هر سال 6 برابر مخزن سد امیرکبیر آب می خورد

هندوانه هر سال 6 برابر مخزن سد امیرکبیر آب می خورد

100 هزار هکتار از اراضی کشور به کشت هندوانه اختصاص دارد و طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه در ایران بیش از 3 میلیون تن هندوانه تولید می شود.

برای تولید هر کیلو هندوانه باید 300 تا 500 لیتر آب مصرف کرد. بنابراین هر سال یک هزار و 200 میلیارد لیتر (یک میلیارد و دویست میلیون مترمکعب) آب برای تولید هندوانه مصرف می شود.

برای پی بردن به حجم بالای این میزان آب، کافی است بدانیم کل حجم مخزن سد امیرکبیر 205 میلیون مترمکعب است. یعنی سالانه 6 برابر حجم سد امیرکبیر صرف تولید هندوانه می شود.

این در حالیست که میزان و حجم تولید هندوانه در فصل هایی از سال آنقدر بالا می رود که با قیمت هایی بسیار اندک – کیلویی کمتر از 100 تومان – به دلال ها فروخته می شود.

برای ایران که مشکل خشکسالی و کم آبی دارد، این میزان مصرف آب برای تولید محصولی غیر استراتژیک بسیار زیاد است.

رسانه ها ودولت به جای اینکه از مردم بخواهند که در مصرف آب صرفه جویی کنند برنامه ریزی کنند تا مواد کشاورزی که آب زیاد مصرف می کنند را کمتر کشت کنند

پاسخ دهید