نگاه منطقی به تراز در دو پروژه‌ی نهایی

درصد‌های هر درس، تراز‌های آن‌ها، تراز درس‌های عمومی و اختصاصی و درنهایت تراز کل در کارنامه‌ی آزمون‌های شما عدد‌های مهمی هستند که مقیاس کمّی بازیابی‌های شما را در اختیارتان قرار می‌دهند. این عدد‌ها قابل مقایسه هستند، هدف‌گذاری می‌شوند، مورد تحلیل قرار می‌گیرند و بر مبنای آن‌ها می‌توان برنامه‌ریزی کرد.

پروژه‌های نهایی آزمون‌های برنامه‌ای، جدا از این‌که ماهیت جمع‌بندی نهایی دارند از نظر زمانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. هر اتفاقی نزدیک به کنکور می‌تواند تأثیرگذارتر از نمونه‌ی مشابه آن در ماه‌های ابتدایی آماده‌سازی برای کنکور باشد. این‌جاست که باید از کارکرد‌های تراز بهترین استفاده را داشته باشیم. سؤالات آزمونی در پروژه‌های هفت و هشت نیاز به تحلیل ویژه‌ دارند تا علاوه بر تعیین سطح یادگیری، میزان تسلط و سرعت تست‌زنی شما نیز به‌خوبی سنجیده شود.

مهم‌ترین استراتژی در پروژه‌های نهایی تکمیل و جمع‌بندی آموخته‌هاست. برای موفقیت در اجرای این استراتژی نیز باید به‌خوبی وضعیت درس‌های‌تان را با ماه‌های گذشته مقایسه کنید و برای برطرف کردن نقایص احتمالی اقدام کنید. تراز و درصد‌ها در زمان باقی‌مانده رمز موفقیت در اجرای این استراتژی هستند، اگر با نگاهی منطقی به بررسی آن‌ها بپردازیم.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید