نکات تستی ریاضی کنکور ارشد


جزوه حل تست های معادلات مثلثاتی به روشueqm***………..این جزوه شامل حل سریع تست های معادلات مثلثاتی 10 سال گذشته کنکور داخل و خارج رشته ریاضی و تجربی استکنین.

سوالات ریاضی آزمون های استخدامی…………………………………………

پاسخ دهید