منطق برنامه‌ی راهبردی

 

منطق برنامه‌ی راهبردی

آزمون‌های کانون، در واقع بازخوردهای منظم بر اساس برنامه‌ی راهبردی هستند. ۲۶ آزمون برنامه‌ای کانون یعنی ۲۶ بازخورد در فاصله‌های دوهفته یک بار. هم‌چنین برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها هماهنگ با برنامه‌ی رسمی مدارس و آموزش و پرورش است.

آزمون‌های کانون یک پروژه در تابستان و ۸ پروژه در سال تحصیلی دارد. ۴ پروژه دقیقاً هماهنگ با برنامه‌ی رسمی مدارس است. این 4 پروژه عبارت‌اند از:

دو پروژه در نیم‌سال اول: آغاز نیم‌سال اول + پایان نیم‌سال اول (‌این پروژه‌ها هر کدام شامل سه آزمون هستند.)

دو پروژه در نیم‌سال دوم: آغاز نیم‌سال دوم + پایان نیم‌سال دوم (‌این پروژه‌ها نیز هر کدام شامل سه آزمون می‌شوند.)

علاوه بر این چهار پروژه، چهار پروژه‌ی دیگر نیز وجود دارد که مربوط به زمان‌‌هایی است که مدارس تعطیل هستند. وقتی مدارس تعطیل هستند نباید از برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها جدا شوید و سخت‌ترین کار همین پیوستگی شما در این بازه‌های زمانی است. این زمان‌ها عبارت‌اند از:

نوروز و دوران پس از امتحانات خرداد یا دوران انتقالی که دانش‌آموزان در آن از یک دوره به دوره‌ی دیگر می‌روند؛ مثل زمان بین دو نیم‌سال یا آغاز سال تحصیلی، پروژه‌ی تعیین سطح که شامل دو آزمون در پایان تابستان و در آغاز مهر است.

ضرورت پروژه برای تشخیص میزان پیشرفت دانش‌آموز در طی دوره (از آغاز تا پایان دوره) است. دلیل این‌که پروژه در نظر گرفته‌ایم این است که هدف‌های بزرگ را به بخش‌های کوچک تقسیم کنیم. از شما انتظار نداریم هر آزمون رشد و پیشرفت کنید ولی انتظار داریم در هر پروژه یک قدم جلوتر بروید.

آزمون‌های کانون دو هفته یک‌بار است و این مقیاس، بسیار مهم و سنجیده انتخاب شده است. هفته‌ای یک‌بار خسته‌کننده است ولی برای کسانی که تمایل دارند هر هفته آزمون بدهند آزمون غیر حضوری را در نظر گرفته‌ایم. بیش از 2 هفته هم مناسب نیست؛ زیرا دانش‌آموز از برنامه رها می‌شود و دیگر برنامه‌ی راهبردی نقش برنامه‌ای نخواهد داشت.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید