منابع آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات میدان

نام رشته امتحانی:

مجموعه مهندسي برق (2) ـ مخابرات (ميدان) (کد 2302)

 

مواد امتحانی:

1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
ـ الكترومغناطيس
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(رياضيات مهندسي پيشرفته ـ الكترومغناطيس پيشرفته)

 

رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در اين كد رشته شركت كنند:
كليه رشته‌ها

 

منابع آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق مخابرات میدان:

زبان انگليسي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
الكترومغناطيس:
1- کتاب مدرسان شریف
2- الکترومغناطیس میدان و موج، چنگ، ترجمه دکتر پرويزجبه دار مارالانیElectromagnetic, wave and field by cheneg) )
3- الکترومغناطیس، ویلیام هیت
4- الکترومغناطیس، میلفورد

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
رياضيات مهندسي پيشرفته:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2ـ رياضيات مهندسي پيشرفته، دكتر عبدالهي
3ـ رياضيات مهندسي پيشرفته كويسيك
4ـ معادلات انتگرالي وزوار

الكترومغناطيس پيشرفته:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2- Electromognetic Wave Propagation, Radiation and Scattening, Akira Ishimaru, 1991 , Paentice –Hall, Inc.
3- Classical Electrodynamics , J.D. Jackson, 3th ed 1998.
4- Advenced Engineering Electromagnetics, Constantine A. Balanis, 1989.
5- Classical Electrodynamics Radiation , J.B.Marion.
6- Field Theory of Guided Waves, Collin.
7- Electromagnetic Fields, Van Bladel.
8ـ‌آشنایی با الکترودینامیک، دیوید جی. گریفیث ، ترجمه حسین فرمان ، مرکز نشر دانشگاهی تهران
9ـ الکترومغناطیس میدان و موج، دیوید ک چنگ، ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی و دکتر محمد قوامی، انتشارات دانشگاه تهران

 

منبع: مدرسان شریف

پاسخ دهید