منابع آزمون دکتری مهندسی برق قدرت

مواد امتحانی:

1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
ـ ماشين‌هاي الكتريكي 2
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(الكترونيك قدرت 1 ـ ديناميك سيستم‌هاي قدرت)

 

رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در اين كد رشته شركت كنند:
كليه رشته‌ها

 

منابع آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق قدرت:

زبان انگليسي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
ماشين‌هاي الكتريكي 2:
1- کتاب مدرسان شریف
2- ماشین الکتریکی بيم باهارا، ترجمه دكتر مير سليم
3- ماشين الكتريكي ( تحلیل- بهره برداری- کنترل ) دکتر سن، ترجمه دكتر عابدي و مهندس نبوی
4- ماشین های الکتریکی، سلمون، ترجمه دکتر لسانی
5- ماشین الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت، دکتر ال هاواری ترجمه دکتر عبادی
6- مبانی ماشین الکتریکی، چاپمن، ترجمه دکتر جواد فیض

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
الكترونيك قدرت 1:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2ـ مدارها، عناصر و کاربردها، محمد رشید ((Mohammad Rashid.
3ـ مبدل‌های DC/DC  با مدولاسیون پهنای باند، کازمیرچوک (Kazimierczuk).
4ـ تکنولوژی‌های پیشرفته تبدیل، فانگ لو (Fang Luo).

ديناميك سيستم‌هاي قدرت:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2ـ پايداري و كنترل سيستم‌هاي قدرت، دکتر حسين سيفي و دکتر علي خاكي صديق (انتشارات دانشگاه تربيت مدرس)
3ـ بررسي سيستم‌هاي قدرت، جلد دوم، دکتر حيدرعلي شايانفر، دکتر شهرام جديد و دکتر احد كاظمي (انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران)‌
4ـ ديناميك و كنترل سيستم‌هاي قدرت، دکتر مهدي كراري (انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير)
5- Kundur, P. Power system stability and control, MC. Graw-Hill, New York, 1994.

6- B.C. Kuo, Automatic control Systems, 7th Edition, chapter 10.
7- IEEE Committee report, dynamic models for steam and hydro turbines in power system studies, IEEE Transaction on power apparatus and systems, vol. PAS-92, pp. 1904-1915, Nov/Dec 1973.
8- Robin Padmore, Identification of coherent generators for dynamic Equivalents, IEEE transaction on power apparatus and systems, Vol PAS-97, no.4, July/Aug 1978, pp 1344-1353.
9- G. J. Berg, A. Ghafurian, Representation of coherency-based equivalents in transient stability studies, Electric power system research, vol. 6 (1983), pp. 235-241.
10- A. J. Germand, R. Padmore, Dynamic aggregation of generating unit modes, IEEE Transaction on power apparatus and systems vol. PAS-97, No. 4, July/Aug 1978, pp. 1060-1069.
11- Peter W. Sauer and M.A. Pai, Power System Dynamic and Stability, Chapter 9.
12- D. C. Lee, R. E. Beaulieu and G. J. Rogers, Effect of governor characteristics on turbo-generator shaft torsionals, IEEE Transaction,. Vol. PAS 104, No. 6, PP. 1255-1261, June 1985.
13- Carson W. Taylor, Power System Voltage Stability, MC. Graw-Hill, 1994.
14- V. Ajjarapu and C. Christy, The Continuation Power Flow: A Tool for Steady-State Voltage Stability Analysis, IEEE PICA conference proceedings, pp. 304-311, May 1991.

 

منبع : مدرسان شریف

پاسخ دهید