منابع آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک

مواد امتحاني:
1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
ـ الكترونيك 2
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:

(مدارهاي مجتمع خطي ـ تئوري و تكنولوژي ساخت)

 

رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در اين كد رشته شركت كنند:
كليه رشته‌ها

 

منابع آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق الکترونیک:

زبان انگليسي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
الكترونيك 2:
1ـ کتاب مدرسان شریف
2ـ تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک، مهندس تقی شفیعی (جلد 1و2)
3ـ مبانی الکترونیک، دکتر میر عشقی، (جلد 1)
4ـ مدارهای میکروالکترونیک، عادل صدرا، کنت اسمیت، ترجمه حمید ملکان و هاله اسدی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مدارهاي مجتمع خطي:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2ـ تحليل و طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ پل گري، رابرت ماير، پل هورست و استفان لوييس ترجمه ممحمود دياني
3- R.D. Middlebrook. Differential Amplifiers. Wiley, New York, 1963
4- L.J. ciacoletto. Diffrential Amplifiers wiley, New York, 1970

تئوري و تكنولوژي ساخت:
1ـ جزوه تئوري و تكنولوژي ساخت دانشگاه شريف، دكتر حائز
2ـ جزوه‌ي تئوري و تكنولوژي ساخت دانشگاه تهران، دكتر فتحي پور
3- Fundu mentals of Semiconductor Processing Technology , by Badih El- Kareh
4ـ فيزيك الكترونيك و تكنولوژي نيمه هادي‌هاف، دكتر اكبر اديبي

 

منبع : مدرسان شریف

پاسخ دهید