مقاله کاظم قلم چی : سه روش برای آزمون دادن

 

مقاله کاظم قلم چی : سه روش برای آزمون دادن

سه روش قلم چی برای آزمون دادن

چند نکته برای توضیح وتمرکز بیشتر

درباره ی این نکات بیندیشید:

  • روش ضربدر و منفی

  • روش زمان های نقصانی

  • استراتژی بازگشت

استراتژی بازگشت را دانش آموزانی می توانند اجرا کنند که به طور پیوسته و مطمئن روش زمان های نقصانی و روش ضربدر و منفی را به طور موفقیت آمیز اجرا کرده اند.

استراتژی بازگشت برای هر دانش آموز و برای هر درس ، متفاوت و خاص همان دانش آموز و همان درس است…

تشخیص اولویت ها در هنگام بازگشت ، به تحلیل شما از نقاط قوت شما و اولویت های شما ارتباط دارد.

اجرای روش زمان های نقصانی ، بدون اجرای روش ضربدر و منفی کم فایده یا حتی بی تاثیر است . باید در نوبت اول بررسی تست ها بتوانید همه ی تست هایی که برای شما ساده تر است را تشخیص دهید و پاسخ دهید .

اجرای روش ضربدر و منفی به دو مهارت و توانایی نیاز دارد .

اساسا خود تنظیمی نیاز به دو مهارت و توانایی هم زمان فراشناختی و هوش هیجانی دارد

در اجرای روش ضربدر و منفی ابتدا باید بتوانید سوال های وقت گیر و سوال های دشوار را سریعا ( در زمان کوتاه ) تشخیص دهید : ( مهارت فراشناختی ) و سپس و مهم تر باید بتوانید از سوال های وقت گیر که بلد هستید دل بکنید و به آن ها پاسخ ندهید ( مهارت هوش هیجانی ) . یعنی اولا قدرت تشخیص داشته باشید و سطح آگاهی تان بالا باشد و ثانیا اراده ی قوی داشته باشید و بتوانید تصمیم درست را اجرا کنید .

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید