مقاله کاظم قلم چی : دوران انتقالی یا دوران گذار

دوران انتقالی یا دوران گذار

حد فاصل پروژه ی هفتم و آغاز پروژه ی هشتم دوران انتقالی یا دوران گذار است .

زمانی که فارغ التحصیلان دوران جمع بندی را آغاز می کنند با زمانی که دانش آموزان دوران جمع بندی را آغاز می کنند متفاوت است .

زمان آغاز دوران جمع بندی برای تک تک دانش آموزان و تک تک فارغ التحصیلان نیز متفاوت است و باید با توجه به ویژگی های ایشان تنظیم شود .

چه معیارهایی را برای تعین زمان شروع دوران جمع بندی و برای تعیین طول دوران انتقالی (گذار) باید در نظر گرفت ؟

درس های و مبحث های باقی مانده و مطالعه نشده

درس ها و مبحث هایی که فکر می کنید حتما باید قبل از شروع جمع بندی مطالعه کنید

یک منبع خوب برای دوران گذار و برای درس ها و مبحث هایی که می خواهید کنار بگذارید : کتاب ۵۰۰ سوال پرمراجعه

در هر درس و مبحثی که تاکنون نخوانده اید سوال هایی وجود دارند که به راحتی می توانید پاسخ دهید ( منظور عدم مطالعه و نخواندن در همین امسال است وگرنه همه ی درس ها را قبلا خوانده اید و در مدرسه امتحان داده اید) . این سوال ها را می توانید در کتاب ۵۰۰ سوال پرمراجعه پیدا کنید

در دوران گذار یک یا دو درس و یک یا چند مبحث را که در طول سال به آن ها کم توجهی کرده اید را انتخاب کنید و دریک فاصله ی دو سه روزه تا حداکثر ده روز یا نهایتا دو هفته ای مطالعه کنید

دقت کنید طول دوران گذار یا انتقالی از دو سه روز شروع می شود و برای دانش آموزان متفاوت می تواند تا حداکثر دو هفته نیز افزایش یابد .

کاظم قلم چی

منبع:kanoon.ir/

پاسخ دهید