معرفی رشته نقشه کشی صنعتی

این رشته مانند یک زبان که بین طراح وسازنده است عمل میکند

طراحان برای اینکه بتوانند ایده هایشان را به مرحله اجرا برسانند باید بر اساس یک سری قوانین که نقشه کش انها را روی کاغذ می اورد ب نقشه ها را به سازنده  داد تا قطعات مورد نیاز ساخته شود

پاسخ دهید