مطالب را همان بار اول بفهمید

اولین یادآوری‌ها را به‌سختی می‌توان از ذهن اصلاح یا حذف کرد. همیشه این اولین یادآوری‌ها بسیار مهم‌اند. پس تا می‌توانید بعد از کلاس درس یادداشت‌های خود را مرور کنید و اگر مطلبی را به‌اشتباه یادداشت کردید با صحبت با معلم (پرسش) یا مطالعه و مطابقت با کتاب درسی اصلاح کنید. راه دیگر این است که با بررسی یادداشت‌های دوستان در کلاس آن‌ها را اصلاح کنید.

برای این‌که مطالب را بفهمید یادداشت بردارید. یادداشت‌های شما باید کارایی داشته باشد. اگر از همه‌ی مطالب یادداشت بردارید، هم کارتان سخت می‌شود و هم خواندن این مطالب سود زیادی ندارد و ضررش بیش‌تر از منفعتش است.

در یادداشت‌برداری هر چه اطلاعات را با کلمات کم‌تر و عبارت‌های کوتاه‌تر نقل کنید برای شما مفیدتر است (استفاده از کلیدواژه).

سعی کنید برخی مطالب را به صورت نمودار و جدول درآورید. این کار باعث می‌شود ذهن شما مطالب را منسجم‌تر و منظم‌تر طبقه‌بندی کند.

وقت و حوصله‌ی کافی برای جمع‌آوری خلاصه‌ها داشته باشید؛ یعنی به کار خلاصه‌نویسی اهمیت دهید و توان کافی و دقت مناسب را در آن داشته باشید. برخی از دانش‌آموزان شروع به یادداشت‌برداری می‌کنند اما در زمان استفاده از این خلاصه‌ها و یادداشت‌ها بهره‌ی کافی را نمی‌برند، تنها به این دلیل که یادداشت‌های آنان ناقص بوده است و کیفیت مطلوبی نداشته است.

T

پاسخ دهید