مساحت دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود در ابتدای شهرستان شاهرود از سمت جاده دامغان است هسته اوليه اين دانشگاه در سال 1352 به عنوان مدرسه عالي معدن با سرمايه و مديريت بخش خصوصي و داير نمودن يک رشته کارداني استخراج ذغال سنگ در شهر شاهرود با پيشينه تاريخي و فرهنگي که نشات گرفته از فرهنگ اصيل اسلامي و كهن ايران ميباشد شكل گرفت. در سال 1361 مدرسه عالي معدن شاهرود تحت نظارت وزارت علوم قرار گرفت و به دنبال آن در سال 1366ايجاد رشته هاي مهندسي معدن و دوره هاي کارداني عمران و برق به مجتمع آموزش عالي شاهرود تبديل و پس از سالها تلاش مسئولين محترم وزارت متبوع و بعد از اخذ موافقتهاي اصولي با ايجاد رشته هاي مختلف در سال 1372 با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي به رياست آقاي دکتر معين ،مجتمع آموزش عالي به دانشگاه شاهرود ارتقاء يافت و بالاخره از سال 1376 با تلاش همه دانشگاهيان و پيگيري ها و جديت مديريت دانشگاه و با گسترش رشته ها و بويژِه گسترش تحصيلات تکميلي برگ زرين ديگري در تاريخ دانشگاه ورق خورد و شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 9/6/1381 با تبديل دانشگاه شاهرود به دانشگاه صنعتي شاهرود موافقت نمود . در حال حاضر اين دانشگاه با تعداد بيش از 5000 دانشجو ساليانه بيش .از 750 دانشجو براي تحصيل در 32 رشته و گرايش مختلف کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري پذيرش دانشجو دارد.

دستاوردهاي مهم دانشگاه از سال 76 تا كنون :

1- ايجاد دوره هاي دکتري در رشته هاي معدن،فيزيک و برق
2- ايجاد دوره هاي کارشناسي ارشد در رشته هاي معدن گرايش اکتشافات ، معدن گرايش استخراج ، برق گرايش قدرت ، برق گرايش کنترل ، فيزيک گرايش حالت جامد ، زمين شناسي گرايش پترو لوژي ، ژئوفيزيک در سه گرايش (ثقل سنجي،لرزه نگاري، الکتريکي ، عمران گرايش سازه ها )
3- تبديل دانشگاه به دانشگاه صنعتي
4- تصويب طرح جامع آموزشي دانشگاه بر اساس اين طرح که در جلسه مورخ 16/9/1381 شوراي گسترش به تصويب رسيده است با توجه به قابليتهاي بالقوه و بالفعل دانشگاه تعداد رشته ها تا پايان برنامه چهارم توسعه به 93 رشته خواهد رسيد.
5- تلاش در جهت جذب اعضاء هئيت علمي به رتبه دکتري و اعزام مربيان جهت ادامه تحصيل

دانشکده ها :

ـ دانشکده برق و رباتيک
ـ دانشکده شيمي
ـ دانشکده علوم رياضي
ـ دانشکده علوم زمين
ـ دانشکده عمران و معماري
دانشکده کامپيوتر فناوري اطلاعات
ـ دانشکده فيزيک

ـ دانشکده کشاورزي
ـ دانشکده معدن، نفت و ژئوفيزيک
ـ دانشکده مکانيک
ـ دانشکده مهندسي صنايع و مديريت

منبع:makanbin.com

پاسخ دهید