لطفاً جوزده نشوید!

 

لطفاً جوزده نشوید!

شرکت‌کنندگان هر مسابقه زمانی که به خط پایان نزدیک می‌شوند، احساس عجیبی دارند. از طرفی خود را برنده‌ی مسابقه می‌دانند و از طرف دیگر احتمال شکست را هم در نظر می‌گیرند؛ یعنی امید و نگرانی در تقابل با یکدیگر هستند و احساس دوگانه‌ای ایجاد می‌کنند. در این میان، برنده‌ی واقعی کسی است که هوش هیجانی خود را به کار بیندازد و بر این احساس دوگانه غلبه کند؛ یعنی جوزده نشود و کارهای عجیب و غریب انجام ندهد. گاهی تند و گاهی کند حرکت نکند و گام‌های یکنواخت و هدفدار به سمت هدف بردارد.

پروژه‌ی پایانی نزدیک است و داوطلبان برآن‌اند که هر چه در توان دارند، تلاش کنند و به هدفشان برسند. بلندپروازی در این پروژه می‌تواند احتمال شکست را افزایش دهد. بهترین راه کسب موفقیت، ساده اندیشیدن و ساده عمل کردن و پرهیز از انجام کارها و روش‌های عجیب و غریب است.

برای پیشرفت در پروژه‌ی پایانی باید به چند اصل مهم توجه کنید:

– جوزده نشوید؛ چون ممکن است تصمیمات اشتباه بگیرید.

– بیش از انداره به جزئیات اهمیت ندهید؛ چون شما را از هدف اصلی دور می‌کند.

– به‌تنهایی تصمیم نگیرید و از مشاوره‌ها غافل نمانید.

– تا می‌توانید تلاش کنید و از انجام کارهای عجیب و غریب جداً بپرهیزید.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید