قیمت برق تولیدی از منابع زیست توده

قیمت جهانی برق تولیدی از منابع زیست توده :

برآورد هزینه های ساخت یک نیروگاه زیست توده فرایندی پیچیده است.زیرا هزینه های مربوطه با توجه به سوخت زیستی مورد استفاده در نیروگاه، هزینه خرید آن، و همچنین تکنولوژی به کار رفته در نیروگاه و طراحی آن جهت تبدیل مواد اولیه به سوخت و بعلاوه مکان ساخت نیروگاه متغیر است.در مجموع قیمت جهانی برق تولیدی از این منبع از ۲۶۰۰  تا ۱۰۰۰۰ دلار برای هر کیلووات می باشد. برای تجزیه و تحلیل قیمت برق حاصل از منابع زیست توده باید به موارد ذیل توجه نمود .

تنوع مواد اولیه : که در شکلهای و با خواص مختلف می باشد و طیف بزرگی از مواد را شامل می گردد . این موضوع وقتی اهمیت می یابد که بدانیم برخی از فناوری ها مانند احتراق مستقیم می تواند از تمامی منابع به صورت غیر همگن استفاده کند در حالی که در برخی از فناوری ها تنها از چند ماده و به صورت همگن می توان به عنوان مواد اولیه استفاده نمود که فرایند جداسازی دراین حالت موجب افزایش هزینه تمام شده انرژی خواهد شد در اینجا  اگر هزینه های مربوط به حمل و نقل مواد اولیه خاص تامحل نیروگاه را نیز در نظر بگیریم هزینه  تمام شده مجددا افزایش خواهد یافت . همچنین میزان رطوبت مواد اولیه بر روی هزینه  تمام شده برق تولیدی از آنها نیز تاثیر گذار می باشد . به طور کلی هزینه های مربوط به تهیه مواد اولیه و خام در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه تمام شده برق می باشد .

به عنوان مثال هزینه های مربوط به مواد خام در آمریکا به شرح جدول ذیل است :

بایو ماس 25

همچنین هزینه های مربوط به این مواد در هند و برزیل نیز به شرح جدول ذیل می باشد :

بایو ماس 26

فرایند تبدیل انرژی : که این فرایندها نیز بسیار متنوع بوده و برای تولید برق ، حرارت و یا برق و حرارت همزمان استفاده می گردند .

فناوری های تولید برق یا انرژی : این فناوری ها نیز بسیار گسترده و متنوع می باشند . این هزینه هانیز در هر منطقه وکشور می تواند متفاوت باشد . هزینه های مربوط به ساخت جاده و سایر زیرساختهای مورد نیاز نیز معمولا در این گروه قرار می گیرد .

به عنوان مثال نمودار ذیل هزینه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور های OECD در فناوری های مختلف را نشان می دهد :

بایو ماس1

انواع هزینه سرمایه گذاری و هزینه های تراز شده نیروگاههای زیست توده در تکنولوژی های مختلف

بایو ماس 2

منبع:satba.gov.ir

پاسخ دهید