قابلیت تامین برق ایران و خاور میانه از انرژی های تجدیدپذیر

 

قابلیت تامین برق ایران و خاور میانه از انرژی های تجدیدپذیر


? محققان دانشگاه فنی لاپین‌ترانتا اعلام کردند، ایران این امکان را دارد تا ساختار تولید نیروی خود را تا سال 2030 به طور کامل بر مبنای استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر تغییر داده و از منافع مالی این اقدام بهره‌مند شود.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، ساختار تولید برق با تکیه کامل بر انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه تولید نیرو را در خاورمیانه نسبت به دیگر گزینه‌های انرژی پاک 40 تا 50 درصد پایین می‌آورد.

به طور مثال، تولید نیرو از انرژی هسته‌ای به ازای هر مگاوات ساعت 110 یورو است و استفاده از انرژی‌های فسیلی نیز برای هر مگاوات ساعت برق 120 یورو هزینه در بر خواهد داشت، اما در صورتی که ساختار تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر به طور کامل اجرایی شود، هزینه تولید هر مگاوات ساعت برق به 40 تا 60 یورو کاهش خواهد یافت.

ایران برای اینکه بتواند ساختار تولید نیروی خود را به طور کامل بر مبنای استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر تغییر دهد، به ظرفیت تولید برق 49 گیگاوات از صفحات خورشیدی، 77 گیگاوات نیروگاه بادی و همچنین 21 گیگاوات نیروگاه آبی نیاز خواهد داشت.

???
جهان سبز- برخی از دانشمندان بر این باورند که زندگی انسان رو به پایان است. فیل تورس در مقاله‌ای، با بهره‌گیری از نتایج تغییرات آب‌وهوایی و تئوری استفان هاوکینگ، بیان کرد که احتمال پایان زندگی انسان‌ها در این برهه خطرناک وجود دارد. نه تنها تغییرات آب‌وهوایی، بلکه افزایش بی رویه جمعیت جهان، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، مقاومت آنتی‌بیوتیکی و…عواملی هستند که برای جامعه بشری، بازدارنده به حساب می‌آیند. استفان هاوکینگ در مجله گاردین اعلام کرده بود: تکنولوژی اسلحه‌ای است برای ویران کردن زمینی که در آن زندگی می‌کنیم. در چنین شرایطی، رئیس جمهوری با دیدگاهی علیه محیط‌زیست، سکان‌دار کشتی شده است. علاوه‌براین، یکی از میکروب‌شناسان معروف استرالیایی در سال 2010 اذعان داشت که در سال 2110 اساس زندگی انسان به انحطاط کشیده خواهد شد.

ترجمه: علی فتحی

@jahanesabz

برق ایران و خاور میانه از انرژی های تجدیدپذیر

محققان دانشگاه فنی لاپین‌ترانتا اعلام کردند، ایران این امکان را دارد تا ساختار تولید نیروی خود را تا سال 2030 به طور کامل بر مبنای استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر تغییر داده و از منافع مالی این اقدام بهره‌مند شود.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، ساختار تولید برق با تکیه کامل بر انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه تولید نیرو را در خاورمیانه نسبت به دیگر گزینه‌های انرژی پاک 40 تا 50 درصد پایین می‌آورد.

به طور مثال، تولید نیرو از انرژی هسته‌ای به ازای هر مگاوات ساعت 110 یورو است و استفاده از انرژی‌های فسیلی نیز برای هر مگاوات ساعت برق 120 یورو هزینه در بر خواهد داشت، اما در صورتی که ساختار تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر به طور کامل اجرایی شود، هزینه تولید هر مگاوات ساعت برق به 40 تا 60 یورو کاهش خواهد یافت.

ایران برای اینکه بتواند ساختار تولید نیروی خود را به طور کامل بر مبنای استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر تغییر دهد، به ظرفیت تولید برق 49 گیگاوات از صفحات خورشیدی، 77 گیگاوات نیروگاه بادی و همچنین 21 گیگاوات نیروگاه آبی نیاز خواهد داشت.

???
جهان سبز- برخی از دانشمندان بر این باورند که زندگی انسان رو به پایان است. فیل تورس در مقاله‌ای، با بهره‌گیری از نتایج تغییرات آب‌وهوایی و تئوری استفان هاوکینگ، بیان کرد که احتمال پایان زندگی انسان‌ها در این برهه خطرناک وجود دارد. نه تنها تغییرات آب‌وهوایی، بلکه افزایش بی رویه جمعیت جهان، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، مقاومت آنتی‌بیوتیکی و…عواملی هستند که برای جامعه بشری، بازدارنده به حساب می‌آیند. استفان هاوکینگ در مجله گاردین اعلام کرده بود: تکنولوژی اسلحه‌ای است برای ویران کردن زمینی که در آن زندگی می‌کنیم. در چنین شرایطی، رئیس جمهوری با دیدگاهی علیه محیط‌زیست، سکان‌دار کشتی شده است. علاوه‌براین، یکی از میکروب‌شناسان معروف استرالیایی در سال 2010 اذعان داشت که در سال 2110 اساس زندگی انسان به انحطاط کشیده خواهد شد.

ترجمه: علی فتحی

@jahanesabz

پاسخ دهید