روش خودتان را کشف کنید

 

روش خودتان را کشف کنید

وقتی نسبت به خود و ماهیت درس‌های‌تان شناخت کافی داشته باشید به‌راحتی می‌توانید برای اوقات مطالعه و چگونگی آن، برنامه‌ریزی کنید. مثلاً بعضی دانش‌آموزان درس‌های عمومی را با نوشتن و بعضی با بلند خواندن بهتر یاد می‌گیرند. بعضی صبح زود آمادگی بیش‌تری برای یادگیری دارند و بعضی دیگر بعدازظهرها بهتر می‌آموزند.

روش شما لزوماً برای یادگیری مطالب درسی، بهتر از روش دوست‌تان نیست و روش او هم از روش شما بهتر نیست. هر دو روش، خوب و مناسب‌اند؛ ‌زیرا هر کدام از شما با توجه به شناختی که از خود دارید آن روش را انتخاب کرده‌اید. البته می‌توانید با استفاده از تجربیات دیگران و روش‌هایی که مورد استفاده قرار می‌دهند و شاید با تلفیق آن‌ها، به روش مناسب‌تری برای خود دست یابید.

اهداف واضح و شفاف به این روش‌ها و استفاده از آن‌ها، سمت و جهت می‌دهند و باعث انگیزه‌ی بیش‌تر و استمرار در به‌کارگیری آن‌ها می‌شوند.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید