رشته کارشناسی فیزیک- گرایش هواشناسی

رشته کارشناسی فیزیک- گرایش هواشناسی
علم فیزیک را عموما علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون انرژی، اندازه حرکت، نیرو و بسیاری از عوامل دیگر می‌دانند که این ماده می تواند از ذرات زیر اتمی گرفته تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد.
در حقیقت هدف اصلی علم فیزیک توصیف تمام پدیده‌های طبیعی قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده برای بشر به شکل کمی است ، به زبان دیگر فیزیک‌ علم‌ زندگی‌ است‌.

 

رشته فیزیک گرایش هواشناسی :
گرایش هواشناسی یکی از جذاب ترین حوزه ها در علم فیزیک به خصوص برای علاقمندان می باشد. هواشناسی به مفهوم امروزی علمی نوپا در کشور ایران است .
هواشناسی شاخه‌ای تخصصی از فیزیک پیشرفته‌ است که از ابزارهای ریاضی پیچیده‌ای بهره می‌گیرد و بر همه علوم فیزیک تکیه‌ای استوار دارد. گرایش‌ هواشناسی‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ و متنوعی‌ درباره‌ انواع‌ پدیده‌های‌ جوی‌ و برخورد علمی‌ با آنها ارائه‌ می‌دهد و همچنین‌ با مطالعه‌ دینامیک‌ وضعیت‌ هوا می‌توان‌ بررسی‌ کرد که‌ شرایط‌ هوا چگونه‌ تغییر کرده‌ و چه‌ پارامترهایی‌ برای‌ ایجاد این‌ تغییر لازم‌ است‌.

 

سر فصل دروس فیزیک هوا شناسی و تعداد واحدها :
– تعداد کل واحدها : 131 واحد
– دروس عمومی: 20 واحد
– دروس پایه: 33 واحد
– دروس تخصصی الزامی : 39 واحد
– دروس تخصصی انتخابی : 18 واحد
– دروس گرایشی : 9 واحد
– دروس اختیاری : 12 واحد

 

دروس عمومی رشته فیزیک هواشناسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام 4 ادبیات فارسی 3
یک درس از دروس اخلاق اسلامی 2 زبان عمومی 3
یک درس از دروس انقلاب اسلامی 2 تربیت بدنی 1 1
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی 2 تربیت بدنی 2 1
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی 2 جمع 20

 

دروس پایه رشته فیزیک هواشناسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ریاضی عمومی 1و2 8 معادلات دیفرانسیل 3
فیزیک پایه  1و2و3 12 آزمایشگاه فیزیک پایه 1و2و3 3
شیمی عمومی 1 3 آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3    

 

دروس تخصصی الزامی رشته فیزیک هواشناسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
فیزیک جدید 1 4 آزمایشگاه فیزیک جدید 1 2
مکانیک تحلیلی 1و2 6 ترمودینامیک و مکانیک آماری 4
ریاضی فیزیک 1و2 6 الکترو مغناطیس 1و2 6
مکانیک کوانتومی 1و2 6 اپتیک 3
آزمایشگاه اپتیک 2    

 

دروس تخصصی انتخابی رشته فیزیک هواشناسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
الکترونیک 1 3 آزمایشگاه الکترونیک 1 2
فیزیک حالت جامد 1 3 فیزیک هسته ای 1 و آزمایشگاه 4
ذرات بنیادی مقدماتی 3 فیزیک پلاسما 3
اختر فیزیک 3 لیزر 3
نظریه گروه ها 3 مکانیک سیالات 3
آزمایشگاه پیشرفته فیزیک 1 2 زبان تخصصی 2
مکانیک آماری 3 کاربرد کامپیوتر در فیزیک 3
نسبیت 3 هواشناسی عمومی 3
پروژه کارگاهی فیزیک 2 پروژه 3
هواشناسی دینامیکی 1 3 فیزیک زمین (ژئوفیزیک) 3
کارگاه 1    

 

دروس گرایشی رشته فیزیک هواشناسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
هواشناسی سینوپتیکی 1 3 هواشناسی سینوپتیکی 2 3
آزمایشگاه هواشناسی سینوپتیکی 1 1 آزمایشگاه هواشناسی سینوپتیکی 2 1
هواشناسی دینامیکی 2 3 هواشناسی فیزیکی 1 2
آمار در هواشناسی 3    
دروس اختیاری رشته فیزیک هواشناسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
فیزیک جدید 2 3 اکوستیک 3
فیزیک نجومی مقدماتی 3 فیزیک فضا 2
تاریخ علم فیزیک 2 فلسفه علم 2
مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی 2 امواج 3
محیط های الکترومغناطیسی 3 ریاضی فیزیک 3 3
نقد و بررسی کتب فیزیک دبیرستانی 1 2 فیزیک محیط زیست 3
آزمایشگاه پیشرفته فیزیک 2 2 هواشناسی ماهواره ای 3
اقلیم شناسی 1 3 پیش بینی عددی وضع هوا 3
هواشناسی هوانوردی 1 3 فیزیک جو 3
زلزله شناسی 3 آلودگی هوا 1 2

منبع : iranianpath.com

 

پاسخ دهید