رتبه نهم ایران در تولید کربن

? رتبه نهم ایران در تولید کربن

ایران در حال حاضر از نظر تولید کربن رتبه نهم را دارد و این اصلا رتبه مناسبی نیست و علت آن هم فعالیت های صنعتی نامناسب، وسایل نقلیه غیر استاندارد و مصرف سوخت فسیلی بالا است.
علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می گوید: اقتصاد سبز تابع مجموعه ای از اقدامات است که باید در کشور اتفاق بیفتد تا اقتصادی سازگار با محیط زیست در کشوربه وجود بیاید و اقتصاد سبز شود . می توان گفت که اقتصاد سبز نتیجه فعالیت های تولیدی خدماتی ، و صنعتی کم کربن تعریف می شود.

 

پاسخ دهید