دعوت به حضور منظم در مدرسه

 

دعوت به حضور منظم در مدرسه

موضوع حضور منظم در مدرسه بسیار مهم است. حضور بدون غیبت در مدرسه، برنامه‌ای است که به رفتار درسی خود می‌دهید. مطلب مهم دیگر، هماهنگی و همراهی شما با معلم در کلاس درس است.

عقب ماندن یا سبقت گرفتن از معلم در کلاس درس، ذهن را آشفته و مغشوش می‌کند. برای این‌که این مهم حاصل شود باید یاد بگیرید که در کلاس درس، شنونده‌ی فعال همراه با تمرکز حواس کامل باشید. تنها از این راه است که می‌توانید خود را با سرعت، نحوه و شیوه‌ی تدریس معلم هماهنگ کرده و با او حرکت کنید؛ یعنی نه جلو بزنید و نه عقب بیفتید. چنان‌چه نکته‌ای را متوجه نشدید یا خوب نشنیدید حتماً سؤال کنید و از سؤال کردن خجالت نکشید. سؤال کردن نشانه‌ی حضور ذهن فعال شما در کلاس درس است. چه‌بسا تمام آن روز وابسته به همان نکته‌ای باشد که سؤال می‌کنید.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید