درس خواندن با تمرکز

شما به طور متوسط در هفته چند ساعت درس می‌خوانید؟ منظورم ساعت‌هایی است که خارج از مدرسه به مطالعه می‌پردازید. 20 ساعت؟ 30 ساعت یا بیش‌تر از 30 ساعت؟

حتماً می دانید که این تعداد ساعت، «کمّیت» مطالعه‌ی شما را نشان می‌دهد؛ اما این‌که چگونه درس می‌خوانید و آیا هنگام درس خواندن تمرکز کافی دارید «کیفیت» درس خواندن شما را مشخص می‌کند.

مطالعه و درس خواندن در صورتی ثمربخش است که کمّیت و کیفیت با هم در تعادل باشند. اگر شما زمان زیادی را صرف درس خواندن کنید ولی حواسِ جمع و تمرکز کافی نداشته باشید یا این‌که تمرکز داشته باشید ولی وقت کافی برای درس خواندن صرف نکنید، در هر صورت نتیجه‌ی مطلوبی به دست نمی‌آورید. رسیدن به این تعادل، یعنی درس خواندن با تمرکز و به مقدار کافی، به چند عامل بستگی دارد. شناخت دقیق و کافی از خود و ماهیت و ساختار درس‌ها و کتاب‌های درسی و وضوح و شفافیت در هدف، از مهم‌ترین عوامل هستند.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید