دانلود جزوه ابزاردقیق

دانلود جزوه ابزار دقیق و ترانسدیوسر (دانشگاه فردوسی)

 

تعریف سیستم ابزار دقیق:
به تجهیزات و روشهایی که برای اندازه گیری و نمایش کمیت های فیزیکی بکار میروند، سیستم ابزار دقیق گفته میشود.در سیستمهای ابزار دقیق باید شرایطی فراهم شود که کمیت اندازه گیری شده برابر با کمیت اندازه گیری شونده باشد. عمل یک ترانسدیوسر، تبدیل یک کمیت فیزیکی به یک سیگنال الکتریکی میباشد.

در این مجموعه سعی شده کلیه نکات مربوط به درس ابزار دقیق یا همان کنترل صنعتی به طور کامل جمع آوری شود. این جزوه  کامل ترین جزوه در بخش ابزار دقیق میباشد که توسط دکتر طباطبایی(دانشگاه فردوسی) در مقاطع کاردانی و کارشناسی تدریس شده است. این جزوه تایپ شده و شامل 6 فصل میباشد که شامل ترانسدیوسرهای نیرو،موقعیت ،مایعات،حرکت و ابزار دقیق میباشد امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد.

دو نوع اصلی ترانسدیوسر حرکت و یا سرعت وجود دارد. دسته ای که حرکت در طول یک محور را اندازه میگیرند (خطی) و گروهی که حرکت دور یک محور را اندازه میگیرند (دورانی). در هر سیستم کنترل و ابزار دقیق علاوه بر اجزای اصلی کنترل نظیر کامپیوتر، ریز پردازنده و… دارای اجزای نظیر حس کننده و یا مبدلها (sensors ، transducers) – اجزا اندازه گیری و آماده سازی سیگنال (signal conditioner) – وسایل کنترل کننده و عمل کننده ها (actuator) – نشانگر و ثبات میباشند.

 

فصل اول شامل:

 

1- تجهیزات اصلی اندازه گیری و كنترل فرآیندهای صنعتی معرفی سیستم های كنترل و ابزار دقیق

 

2- معرفی سیستم های كنترل و ابزار دقیق

 

3- حس كننده ها و یا مبدل ها

 

4- اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال

 

5- وسایل كنترل كننده و عملگرها

 

6- نشانگر و ثبات ؛ وسایل نشان دهنده و كامپیوتر

 

7- اجزاء سیستم های كنترل و ابزار دقیق

 

8- (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها

 

9- عملگر ها

 

 

فصل دوم شامل:

 

10- ترانسدیوسرها

 

11- مشخصه های ترانسدیوسر

 

12- مشخصه های استاتیكی

 

13- (Repeatability) تكرار پذیری

 

14- هیسترزیس (Hysteresis)

 

15- خاصیت خطی بودن (Linearity)

 

16- مشخصات دینامیكی

 

17- پاسخ زمانی یك ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده

 

18- پاسخ فركانسی

 

 

فصل سوم شامل:

 

19- ترانسدیوسرهای موقعیت

 

20- The linear inductosyn

 

21- The nozzle flapper displacement transducer

 

22- Laser interferometer

 

23- Fotonic sensor

 

24- ترانسدیوسر تغییر مكان بروش القائی

 

25- ترانسدیوسر تغییر مكان بروش ظرفیت متغیر ( خازنی )

 

26- استرین گیج

 

27- پتانسیو متر ها

 

28- ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی

 

29- LVDT

 

30- RVDT

 

31- اینكودرهای نوری

 

32- اینكودر دیجیتالی خطی

 

33- سینكرو و ریزالور

 

 

فصل چهارم شامل:

 

34- ترانسدیوسرهای نیرو

 

35- كشش

 

36- مدار پل وتستون

 

37-  Load cells سلول های بار

 

 

فصل پنجم شامل:

 

38- ترانسدیوسرهای حرکت Motion transducers

 

39- ترانسدیوسرهای سرعت

 

 

فصل ششم شامل:

 

40- تراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducers

 

41- ترانسدیوسرهای فشار

 

42- ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers

 

43- ترانسدیوسرهای سطح مایعات

 

 

———-w————i——-——-k———–i———

دانلود مستقیم :     جزوه ابزار دقیق و ترانسدیوسر (دانشگاه فردوسی)

دانلود کمکی  :      جزوه ابزار دقیق و ترانسدیوسر (دانشگاه فردوسی)

رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

پاسخ دهید