دانش‌آموز موفق روش را کشف می‌کند

 

دانش‌آموز موفق روش را کشف می‌کند

برای مطالعه و یادگیری هر درس، کلکسیون روش‌ها را داریم، نه یک روش از پیش‌تعیین‌شده که هر دانش‌آموز مجبور باشد از آن تبعیت کند.

هر کس روش مطالعه و یادگیری را با زحمت و تلاش خود پیدا می‌کند. همان گونه که درس‌ها با هم متفاوت هستند، هر دانش‌آموز هم با دیگری متفاوت است. درک و فهم این تفاوت‌هاست که موجب تشخص می‌شود.

دانش‌آموز برتر با زحمت و تلاش خود به‌اصطلاح صاحب سبک می‌شود. دانش‌آموز سخت‌کوش روش را سؤال نمی‌کند و نمی‌گوید: «کدام روش؟» او روش را کشف می‌کند و به آن‌ها که روش را از او می‌پرسند پاسخ می‌دهد: «این روش من است و ممکن است به کار شما بیاید و شاید هم نه».

هر دانش‌آموزی کاری را انجام می‌دهد که در توان و خاص اوست؛ ازاین‌رو کلکسیون روش‌ها داریم نه یک روش واحد. این احترامی است که به تفاوت‌های فردی هر دانش‌آموز می‌گذاریم.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید