دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1356- 1357 با نام شاخه‌ی لرستان دانشگاه جندی شاپور سابق (دانشگاه شهید چمران فعلی) با پذیرش تعداد یکصد نفر دانشجو در چهار رشته تحصیلی: فیزیک، شیمی، ریاضی و زیست‌شناسی در مقطع کارشناسی به طور عملی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.

      در نیم‌سال اول سال تحصیلی 58- 57 علاوه بر ادامه‌ی تحصیل دانشجویان در رشته‌های مذکور، مجوز پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و پرستاری نیز صادر گردید و تعدادی دانشجو در این دو رشته نیز شروع به تحصیل نمودند ولی در مدتی کمتر از یک نیم‌سال تحصیلی به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات بیمارستانی و عدم تأمین اعضای هیئت علمی در رشته‌های پزشکی، ادامه فعالیت آموزشی در دو رشته اخیرالذکر منتفی گردید و دانشجویان آن‌ها برای تحصیل به دانشگاه مادر منتقل شدند. شاخه‌ی لرستان در سال 1358 از دانشگاه شهید چمران منتزع گردید و مستقلاً تحت عنوان مجتمع آموزش عالی لرستان روند فعالی خود را تداوم بخشید.

      در سال 1359 همزمان با تعطیلی دانشگاه‌ها به منظور تحقق انقلاب فرهنگی، مجتمع آموزش عالی لرستان نیز تعطیل گردید ولی متأسفانه در فرصت به‌دست آمده به جای بازسازی و فراهم زمینه‌های مساعد برای بازگشایی مجدد، اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیئت علمی و کارشناسان متخصص خود را از طریق انتقال و یا قبول استعفاء از دست داد و در جهت توسعه و گسترش آموزشی و حتی حفظ وضع موجود فعالیتی به عمل نیامد، به همین دلیل پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال 1362 فعالیت‌های آموزشی این مرکز منحصراً به دو رشته‌ی شیمی (دبیری) و ریاضی (دبیری) محدود گردید.

      از سال 1362 تا سال 1366 تقریباً حالت سکون و رکود بر بخش آموزش حاکم بود.

در سال 1366 موافقت اصولی احداث دانشگاه لرستان مشتمل بر 6 دانشکده و آموزشکده در محلی مستقل از مکان مجتمع آموزش عالی لرستان صادر گردید. به منظور تحقق احداث دانشگاه مورد نظر، در سال 1367 زمینی به مساحت 430 هکتار در پنج کیلومتری شهر خرم‌آباد تملک گردید و در همان سال طرح جامع دانشگاه بزرگ لرستان تدوین و به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه رسید. فعالیت‌های اجرایی احداث دانشگاه در سال 1369 آغاز گردید.

      در سال 1372 مجتمع آموزش عالی لرستان به نام دانشگاه لرستان تغییر نام یافت.

      در حال حاضر تعداد حدود 9000 نفر دانشجو در قالب 5 دانشکده و در 24 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به تحصیل اشتغال دارند. بیشتر این رشته‌ها در فاصله‌ی زمانی سال‌های 1372 تا 1378 ایجاد شده است و همزمان با ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید، نسبت به جذب اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف اقدامات جدی به عمل آمده است. به طوری تا این زمان تعداد 112 نفر عضو هیئت علمی و 190 نفر کارکنان غیر هیئت علمی برای دستیابی به اهداف آموزشی و اداری مشغول فعالیت هستند. برای توسعه فیزیکی حدود سی و دو هزار متر مربع فضای کالبدی نیز در دست احداث می‌باشد.

جدول 1 اطلاعات کلی دانشگاه لرستان

سال تأسیس

1356

سال تبدیل به دانشگاه

1358

تعداد دانشکده‌های موجود

دانشکده 5

تعداد مراکز تحقیقاتی

ندارد

آموزشکده وابسته

ندارد

مرکز کارآفرینی

غیر فعال

تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی

3 گروه

تعداد رشته‌های کاردانی موجود

2 رشته

تعداد گروه‌های آموزشی

24 رشته

انجمن دانش‌آموختگان

غیر فعال

جدول 2 تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه لرستان به تفکیک رشته‌ی تحصیلی (براساس اطلاعات ارسالی دانشگاه)

ردیف

رشته تحصیلی

نیمسال تحصیلی اول

85- 84

84- 83

83- 82

82- 81

1

علوم آزمایشگاهی

60

58

32

150

2

دامپزشکی

91

12

54

60

217

3

عمران

46

21

12

79

4

برق

61

25

24

2

112

5

استخراج معدن

51

22

5

43

121

6

حرفه و فن فرهنگیان

19

19

7

تولیدات گیاهی

60

61

44

86

251

8

تولیدات دامی

1

14

54

69

9

زراعت

8

8

4

4

24

10

مهندسی تولیدات گیاهی

103

67

50

108

328

11

مهندسی منابع طبیعی

135

123

96

63

417

12

زراعت

136

117

91

54

398

13

مهندسی گیاهپزشکی

36

36

14

مهندسی آبیاری

33

33

15

مدیریت بازرگانی

189

140

62

61

452

16

زبان انگلیسی

176

98

64

65

403

17

ادبیات فارسی

162

96

62

61

381

18

تاریخ

172

142

63

65

442

19

علوم اقتصادی

86

84

43

38

251

20

علوم تربیتی

149

109

34

34

326

21

آموزش زبان انگلیسی واژه فرهنگیان

21

21

22

64

22

ادبیات ویژه فرهنگیان

34

34

34

102

23

آموزش دینی عربی فرهنگیان

29

29

29

87

24

مطالعات اجتماعی فرهنگیان

24

24

24

72

25

امور تربیتی فرهنگیان

19

19

40

78

26

کاردانی آمار

34

3

13

13

63

27

ریاضی محض

162

109

120

55

446

28

شیمی محض

200

153

116

83

552

29

زیست‌شناسی

172

128

128

66

494

30

زمین‌شناسی

172

128

128

66

494

31

فیزیک کاربردی

175

128

90

62

455

32

ارشد ریاضی

15

11

6

1

33

33

ارشد شیمی

15

11

6

1

33

34

دبیری ریاضی

2

2

1

4

9

35

ارشد فیزیک

12

10

5

2

29

36

آموزش ریاضی فرهنگیان

6

29

29

64

37

شیمی کاربردی

1

2

2

5

10

38

دبیری فیزیک

2

3

5

39

ارشد زیست

7

6

2

15

جمع کل

2924

2067

1538

1171

7700

جدول 3 تعداد کارکنان دانشگاه لرستان در سال 1382

کارکنان رسمی

کارکنان پیمانی

جمع

زیر دیپلم

34

11

45

دیپلم

49

12

61

فوق دیپلم

12

3

15

لیسانس

45

3

48

فوق لیسانس

21

0

21

جمع

161

29

190

مدیریت امور دانشجویی:

ü اداره رفاه دانشجویی

ü اداره اتوماسیون تغذیه

      با راه‌اندازی سیستم از آغاز سال تحصیلی 81- 82 کل توزیع غذای دانشجویان و کارمندان محترم به صورت رایانه‌ای و بدون صدور کارت و استفاده از این سیستم به شرح ذیل می‌باشد. دانشجو پس از قبولی در آزمون سراسری و ثبت نام در قسمت آموزش با در دست داشتن برگ انتخاب واحد و کارت دانشجویی و مبلغ 28000 ریال به واحد اتوماسیون اداره تغذیه مراجعه می‌کند که از این مبلغ 8000 ریال بابت صدور کارت و مابغی 20000 ریال به عنوان اولین اعتبار به حساب وی منظور می‌شود. با انتخاب سالن اقدام به رزرو غذا برای هفته آینده خود می‌کند. دانشجو همچنین می‌تواند در صورت داشتن اعتبار کافی در کارت خود اقدام به رزرو برای سه هفته آینده خود بنماید. لازم به ذکر است که برای دانشجویانی که احیاناً به علت فراموشی یا موارد دیگر نتوانستند غذا رزرو نمایند تعداد محدودی غذا که به عنوان روز فروش در نظر گرفته شده است که می‌توانند با مراجعه به دستگاه مخصوص رزرو غذا رأس ساعت 11،30 هر روز اقدام به رزرو غذا کنند. ضمناً به علت محدودیت تعداد این غذا فرد باید حتماً رأس این ساعت در محل حاضر شده و غذا رزرو کند. پس از انجام مراحل فوق دانشجو می‌تواند با مراجعه به سالنی که در آنجا غذای خود را رزرو نموده است و کشیدن کارت خود در محل مخصوص دستگاه سالن مورد نظر غذای خود را دریافت دارد. بعد از کشیدن کارت در محل فوق چراغ خاصی روشن شده و صدای زنگ برای مسئول محترم توزیع غذا به صدا در آمده و دانشجو نیز غذای خود را دریافت می‌دارد. مرحله بعد مرحله افزایش اعتبار می‌باشد که فرد می‌تواند به دلخواه خود مبلغی که (حداقل 20000 ریال) را در هر بار مراجعه به واحد اتوماسیون به اعتیار خود اضافه نماید. لازم به ذکر است که برای اطلاع دانشجویان در هر بار رزرو غذا اعتبار باقی‌مانده بر روی دستگاه رزرو نمایش داده خواهد شد.

ü اداره خوابگاه‌ها

ü مرکز مشاوره دانشجویی

ü مدیریت تربیت بدنی

      این مدیریت یکی از سه مدیریت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی است که دارای سه اداره ورزش همگانی- ورزش بانوان و مسابقات و اعزام‌ها می‌باشد. مدیریت تربیت بدنی عهده‌دار فعالیت‌های ورزشی از جمله کلاس‌های آموزشی تربیت بدنی عمومی (1 و 2) و فعالیت‌های فوق برنامه ورزشی مانند آموزش رشته‌های تخصصی- تمرینات- میابقات درون دانشگاهی- اعزام به مسابقات استانی- کشوری و اردوهای ورزشی در دو بخش دانشجویی و کارکنان است.

      تشکیلات وابسته:

      انجمن‌های ورزشی دانشجویی

      انجمن‌های ورزشی تخصصی

فضاهای ورزشی:

خوابگاه پسران

      فضاهای ورزشی خوابگاه برادران که جهت استفاده دانشجویان آمادگی سرویس‌دهی می‌باشند شامل:

      1- سالن چندمنظوره

      2- سالن ورزش‌های رزمی و کشتی

      3- سالن تنیس روی میز

      4- سالن بدنسازی

      5- خانه شطرنج

      دانشکده کشاورزی

      فضاهای ورزشی دانشکده کشاورزی که جهت استفاده دانشجویان آماده سرویس‌دهی می باشد شامل:

      1- مجموعه ورزشی امام علی 7

      2- زمین چمن

      3- پیست دو و میدانی

      4- مجموعه فضای روباز جنب خوابگاه خواهران

      5- ایستگاه تندرستی خوابگاه فاطمیه

منبع : گزینه 2

پاسخ دهید