دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیّه

index25-220x147

دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه در سال 1356 تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. این دانشکده سالانه تعداد 48 نفر دانشجوی رشته پزشکی را پذیرش می‌کرد. در سال 1365 با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این دانشکده و مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید رجایی وابسته به سازمان منطقه‌ای بهداری استان که بعداً آموزش دانشجویان رشته‌های پرستاری و مامایی و بهداشت عمومی را عهده‌دار شد هسته اصلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را تشکیل دادند.

دانشکده‌های تحت پوشش:

      دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده بهداشت، آموزشکده پیراپزشکی، آموزشکده پرستاری خوی

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری حرفه‌ای

پزشک عمومی

پزشکی

1356

کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی

پزشکی

1378

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

1355

کارشناسی

پرستاری خوی

پرستاری

1369

کارشناسی

مامایی

پرستاری

1355

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1378

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1379

کاردانی

رادیولوژی

آموزشکده پیراپزشکی

1366

کاردانی

هوشبری

آموزشکده پیراپزشکی

1366

کاردانی

اتاق عمل

آموزشکده پیراپزشکی

1366

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

آموزشکده پیراپزشکی

1366

کاردانی

مدارک پزشکی

آموزشکده پیراپزشکی

1376

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1371

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1380

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1363

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1374

کارشناسی ناپیوسته

مامایی

پرستاری و مامایی

1376

شبانه

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری و مامایی

1376

شبانه

کاردانی

بهداشت محیط

مرکز آموزش شبانه

1374

شبانه

کاردانی

بهداشت خانواده

مرکز آموزش شبانه

1374

شبانه

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماری‌ها

مرکز آموزش شبانه

1374

شبانه

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتی

نوع

سال تأسیس

نام دانشکده مربوطه

مرکز تحقیقات سیتوژنیک

غیر مصوب

1378

مرکز تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

1372

دانشگاه

دانشکده پزشکی ارومیه

آموزش علم طب در ارومیه سابقه نسبتاً طولانی دارد. چنانچه شواهد تاریخی نشان می‌دهد اولین مدرسه عالی طب در سال 1257 هجری شمسی توسط تعدادی از اطبا خارجی و مذهبی به سرپرستی دکتر ژوزف کاکران در جنوب غربی ارومیه تأسیس شد که دانشجویان آن مدرسه پس از طی دوره‌های نظری و عملی در طول پنج سال به درجه‌ی دکتری عالی طب نائل آمدند. به طوری که اولین فارغ‌التحصیلان آن مدرسه 27 نفر بودند که در شهرهای آذربایجان به کار طبابت پرداختند. مدرسه عالی طب در کنار بیمارستانی قرار داشت که آن هم به ابتکار و همت دکتر کاکران احداث و راه‌اندازی شده بود و شامل دو بخش بیست تختخوابی و یک اتاق عمل بود که دانشجویان در آنجا دوره‌های کارآموزی و کارورزی را می‌گذراندند. مدرسه عالی طب بعد از مرگ دکتر کاکران در سال 1905 تعطیل شد. دانشکده پزشکی از سال 1356 به عنوان یکی از واحدهای آموزشی دانشگاه ارومیه تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی با پذیرش 48 نفر دانشجوی رشته پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1365 پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه وابسته گردید.

تعداد اعضای هیات علمی:

خانم

آقا

استاد

2

دانشیار

8

استادیار

21

74

مربی

8

24

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

علوم پایه

فیزیوپاتولوژی

بالینی

دختر

70

29

156

پسر

52

32

206

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

امام خمینی(ره)

1357

345

داخلی، خون، ریه، غدد، کلیه، گوارش، جراحی، کودکان، خون و سرطان‌شناسی کودکان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، بیهوشی و سوختگی

2

شهید مطهری

1307

240

داخلی اعصاب، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، زنان و زایمان و جراحی استخوان و مفاصل

3

آیت‌الله طالقانی

1359

227

قلب، عفونی و پوست

4

مرکز روانپزشکی

1372

103

روانپزشکی

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 28 طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 6 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 28 مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

مجله علوم پزشکی ارومیه

کشوری

1369

فصلنامه

1000

فصلنامه نما

دانشگاهی

1379

فصلنامه

1000

فصلنامه علمی پژوهش دانشجویی

دانشگاهی

1380

فصلنامه

500

نماپریم

دانشگاهی

1381

گاهنامه

500

خوابگاه‌های وابسته (مورد استفاده دانشجویان پزشکی)

نام خوابگاه

نوع

ظرفیت

بوستان انقلاب

دخترانه

360 نفر

شهید چمران

پسرانه

45 نفر

شهید اسماعیل‌زاده

پسرانه

150 نفر

بوستان

متاهلی

24 زوج

دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

      در سال 1249 هجری شمسی آموزشگاه پرستاری توسط یک گروه مذهبی آمریکایی در ارومیه گشایش یافت که متقاضیان زیر دیپلم را پذیرفته و دوران آموزش آن 3 سال بود. در سال 1314 هجری شمسی این آموزشگاه پرستاری به شهر تبریز منتقل گردید در سال 1344 آموزشگاه بهیاری 25 شهریور تأسیس و متقاضیان با مدرک سیکل (اول دبیرستان) را پذیرا می‌گردید که فعالیت آن تا سال 1355 ادامه داشت و فارغ‌التحصیلان را با هنوان بهیار تحویل جامعه پرستاری می‌نمود. از سال 1355 این آموزشکده به آموزشکده پرستاری 25 شهریور تغییر نام داده و در مقطع کاردانی دانشجو می‌پذیرفت که فعالیت این آموزشکده تا انقلاب اسلامی ایران سال 1357 ادامه داشت و بعد از انقلاب اسلامی به آموزشکده پرستاری صدیقه رضایی تغییر نام می‌دهد. از سلا 1360 مجتمع پرستاری و آموزشکده بهداشت جایگزین آموزشکده پرستاری صدیقه رضایی شد و متقاضیان با مدرک دیپلم را پذیرا و فارغ‌التحصلانی با مدرک فوق دیپلم پرستاری و بهداشت تربیت می‌کرد. در سال 1366 به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام یافته و دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی گزینش می‌کرد.

رشته- مقطع‌های ارائه شده در دانشکده:

      کارشناسی پرستاری، کارشناسی مامایی، کارشناسی پرستاری ناپیوسته شبانه، کارشناسی مامایی ناپیوسته شبانه، کارشناسی بهداشت محیط شبانه، کاردانی بهداشت محیط شبانه، کاردانی بهداشت مبارزه با بیماری‌های شبانه، کاردانی بهداشت خانواده شبانه و کاردانی بهداشت حرفه‌ای شبانه

اطلاعات کلی هیئت علمی و دانشجویان:

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:

خانم

آقا

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

13

5

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:

خانم

آقا

استاد

دانشیار

استادیار

1

مربی

6

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

پرستاری

مامایی

دختر

160

75

پسر

5

گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی:

      گروه پرستاری (گروه بهداشت، روان پرستاری و مدیریت و گروه داخلی جراحی، فن پرستاری و کودکان)، گروه مامایی (گروه آموزش مامایی و بهداشت مادران و نوزادان)، گروه اصول و فنون و گروه بهداشت مادران و نوزادان بین مامایی و پرستاری مشترک است.

مشخصات بیمارستان‌های آموزشي:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

تحت پوشش

سال تأسیس

تخت فعال

1

امام خمینی(ره)

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1375

348

2

طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1359

236

3

شهید مطهری- کوثر

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1307

226

4

روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1372

93

5

امام رضا 7

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1376

228

  منبع : گزینه 2

پاسخ دهید