دانشگاه ایلام

اين دانشگاه در ابتدا با عنوان آموزشکده دامپروری ايلام از سال ۱۳۵۵ به عنوان تنها دانشکده مستقل دامپروری و شاخه‌ای از دانشگاه رازی شروع به فعاليت نموده است. پس از انقلاب فرهنگی اين آموزشکده به دانشکده کشاورزی تغيير می‌يابد. در سال ۱۳۷۱ با توجه به اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی مناطق محروم و به برکت سفر مقام معظم رهبری به استان ا يلام اين دانشکده از دانشگاه رازی مستقل و به دانشگاه ايلام ارتقاء يافت. در حال حاضر دانشگاه ايلام دارای ۳۴ رشته تحصيلی در مقاطع کاردانی, کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد. هم اکنون ۴۲۶۰ دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل می‌باشند که از اين تعداد ۲۰۹۱ نفر پسر و ۲۱۶۹ نفر دختر می‌باشند. اعضاء هيئت علمی دانشگاه ۱۲۳ نفر می‌باشند که از اين تعداد ۸۲ نفر مربی و ۳۷ نفر استاديار هستند کارکنان دانشگاه ۲۸۶ نفرند که شامل ۸۴ رسمی و ۲۰۲ نفر تحت پوشش شرکت خدماتی می‌باشند.

      دانشگاه ا يلام در حال حاضر دارای چهار دانشکده و دو آموزشکده می‌باشد که با مديريت دکتر عباس قربانی به فعاليت خود ادامه می‌دهد.

تعداد دانشجويان

      تعداد دانشجويان دانشكده علوم انساني: 4531 نفر

      تعداد دانشجويان دانشكده فني و مهندسي: 711 نفر

      تعداد دانشجويان دانشكده علوم پايه: 288 نفر

      تعداد دانشجويان دانشكده كشاورزي و دامپزشكي: ۱۸۰۸ نفر

      * آمار دانشجويان روزانه‌ی شاغل به تحصيل در دانشكده‌هاي دانشگاه ايلام

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

گرایش‌تحصیلی

مقطع تحصیلی

85- 84

84- 83

زن

مرد

زن

مرد

1

علوم انسانی

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته

147

41

132

31

2

علوم انسانی

الهیات

الهیات

فلسفه

کارشناسی پیوسته

126

44

99

42

3

علوم انسانی

زبان انگلیسی

ادبیات انگلیسی

کارشناسی پیوسته

97

120

90

115

4

علوم انسانی

اقتصاد

علوم اقتصادی

اقتصاد بازرگانی

کارشناسی پیوسته

158

136

139

116

5

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری

کارشناسی پیوسته

80

157

57

135

6

علوم پایه

شیمی

شیمی

محض

کارشناسی پیوسته

164

102

147

105

7

فنی و مهندسی

معماری

معماری

کاردانی

51

58

40

41

8

فنی و مهندسی

عمران

عمران

ساختمان

کاردانی

39

91

32

76

9

فنی و مهندسی

عمران

عمران

زیرسازی راه

کاردانی

32

113

25

97

10

فنی و مهندسی

کامپیوتر

کامپیوتر

نرم‌افزار

کاردانی

39

70

34

54

11

کشاورزی

ماشین‌های کشاورزی

ماشین‌های کشاورزی

کارشناسی پیوسته

54

152

46

137

12

کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی پیوسته

171

74

458

66

13

کشاورزی

علوم دامی

مهندسی تولیدات دامی

کارشناسی ناپیوسته

56

93

53

75

14

کشاورزی

علوم گیاهی

مهندسی تولیدات گیاهی

باغبانی

کارشناسی ناپیوسته

83

93

66

89

15

کشاورزی

علوم دامی

تکنولوژی تولیدات دامی

کاردانی

71

53

61

42

16

کشاورزی

علوم گیاهی

تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی

80

57

58

53

17

کشاورزی

جنگل و مرتع

تکنولوژی جنگلداری

کاردانی

90

33

76

28

18

کشاورزی

جنگل و مرتع

تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

کاردانی

85

35

64

34

19

آموزشکده دامپزشکی

دامپزشکی

دامپزشکی

کاردانی

55

68

45

55

20

فنی و مهندسی

معماری

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

37

61

22

41

21

علوم انسانی

الهیات

دینی و عربی

کارشناسی ناپیوسته

1

6

18

7

22

علوم انسانی

شیمی

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

4

6

4

7

23

علوم انسانی

الهیات

الهیات و معارف

قرآن و حدیث

کارشناسی پیوسته

46

23

16

15

24

علوم انسانی

الهیات

امور تربیتی

کارشناسی ناپیوسته

2

12

4

دانشکده‌ها

1- دانشکده فنی و مهندسی

      دانشکده در اواخر سال 1381 با همت ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه از دانشکده کشاورزی منفک و شروع به کار نمود و دارای دو گروه آموزشی عمران و معماری و گروه کامپیوتر و ریاضی می‌باشد. در این دانشکده 326 دانشجو در مقطع کاردانی در رشته (1- کاردانی عمران- کارهای عمومی ساختمان 2- کاردانی عمران- زیرسازی راه 3- کاردانی معماری 4- کاردانی علمی- کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر) مشغول به تحصیل می‌باشند.

گروه‌های آموزشی این دانشکده عبارتند از:

      1- کامپیوتر و ریاضی

      2- عمران و معماری

2- دانشکده علوم انسانی و پایه

      این دانشکده در سال 1374 به عنوان دانشکده تربیت دبیر با پذیرش سه رشته تحصیلی (زبان و ادبیات فارسی- الهیات- شیمی) شروع به فعالیت نموده و در سال‌های بعد با پذیرش دانشجو دوره شبانه و افزایش رشته‌های تحصیلی، در سال 1377 به دانشکده علوم انسانی و پایه تغییر نام پیدا کرد.

گروه‌های آموزشی این دانشکده عبارتند از:

      1- زبان و ادبیات فارسی

      2- الهیات

      3- اقتصاد و حسابداری

      4- زبان انگلیسی

      5- شیمی

      6- معارف اسلامی

3- دانشکده کشاورزی

      این دانشکده در سال 1353 با عنوان آموزشکده دامپروری با پذیرش رشته دامپروری کار خود را آغاز و در سال 1355 به دانشکده دامپروری ایلام وابسته به دانشگاه رازی فعالیت خود را ادامه داد و در سال 1362 بنا به تصویب ستاد انقلاب فرهنگی و بنا به شرایط خاص منطقه به آموزشکده دامپروری تنزل پیدا کرد و در سال 1371 به دانشکده کشاورزی ارتقاء پیدا کرد.

گروه‌های آموزشی این دانشکده عبارتند از:

      1- مهندسی تولیدات گیاهی

      2- علوم دامی

      3- ماشین‌های کشاورزی

      4- زراعت و اصلاح نباتات

      5- جنگل و مرتع‌داری

آموزشکده دامپزشکی

      آموزشکده دامپزشکی در سال 1371 با پذیرش دانشجو در رشته دامپزشکی در مقطع کاردانی شروع به کار نمودند.

گروه‌های آموزشی این دانشکده عبارتند از: دامپزشکی

خدمات رفاهی

الف) خوابگاه‌ها

ردیف

نام خوابگاه

مساحت

دخترانه/ پسرانه/ متأهلی

تعداد افراد ساکن

محل جغرافیایی

1

شهید کشوری

400 متر مربع

پسرانه

436

داخل دانشگاه

2

شهید چمران

200 متر مربع

پسرانه

146

داخل دانشگاه

3

شهید ورمزیار

200 متر مربع

دخترانه

201

داخل دانشگاه

4

هجرت

3067 متر مربع

دخترانه

346

خارج دانشگاه

5

کوثر

1684 متر مربع

دخترانه

128

داخل دانشگاه

ب) تغذیه

ردیف

نام سلف سرویس

ظرفیت

مساحت

1

دانشجویان

500

625

2

کارکنان و اساتید

150

375

پ) بیمه

ردیف

نوع بیمه

تعداد افراد برخوردار

1

خدمات درمانی

80 نفر

2

بیمه حوادث

2616 نفر

امکانات ورزشی

ردیف

نام سالن‌های ورزشی

مساحت

نوع کاربری

سال تأسیس

1

سالن شماره یک اصلی

1100 متر مربع

ورزشی (چندمنظوره)

1369

2

سالن ورزشی شماره 2

600 متر مربع

ورزشی (کشتی، بدنسازی، وزنه‌برداری)

1374

3

سالن ورزشی شماره 3

350 متر مربع

ورزشی (رزمی، تنیس روی میز)

1379

4

سالن ورزشی شطرنج

100 متر مربع

ورزشی (شطرنج)

1380

 

مشخصات مراکز مشاوره و بهداشتی

ردیف

نام مرکز

سال تأسیس

مساحت

1

مرکز مشاوره دانشجویی

1376

30 متر

مقالات پژوهشی

      تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی                            12

      تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی ISI                    3

      شرکت و ارائه سمینار داخلی                                                          19

      شرکت و ارائه سمینار خارجی                                                         8

      طرح‌های تحقیقاتی خاتمه‌یافته                                                        9

      طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده و در حال اجرا                               20

تاریخچه کتابخانه

      کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلام در سال 1370 در پی سفر پر برکت مقام معظم رهبری به استان و ارتقا دانشکده دامپروری ایلام وابسته به دانشگاه رازی به دانشگاه ایلام با مساحت 600 متر مربع و حدود 7000 جلد کتاب فارسی و لاتین و با اهداف و فعالیت‌های جدید آغاز به کار نمود.

آمار کتابخانه

      کتب فارسی: 45000 جلد

      کتب لاتین: 7900 جلد

      تعداد اعضا: 3000 نفر

کتابخانه مرجع و مجلات:

      این قسمت تا سال 1381 به عنوان یکی از بخش‌های کتابخانه مرکزی فعالیت می‌نمود که در این سال این بخش از کتابخانه جدا و تحت عنوان کتابخانه مرجع و مجلات در محل دانشکده علوم انسانی و پایه با مساحت 200 متر مربع زیر نظر کتابخانه مرکزی شروع به کار نمود.

      در این کتابخانه نشریات فارسی، لاتین، کتب مرجع (واژه‌نامه‌ها- تفاسیر- کتب کمیاب- نسخ خطی و)، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی، نقشه‌های جغرافیایی و نگهداری می‌شود. این کتابخانه از ابتدای نیم‌سال اول 85- 84 به سیستم ضد سرقت مجهز گردید.

آمار کتابخانه مرجع و مجلات:

      تعداد نشریات فارسی مشترک: 220 عنوان برابر با 2640 نسخه

      تعداد نشریات لاتین مشترک: 46 عنوان برابر با 597 نسخه

منبع : گزینه 2

پاسخ دهید