خودتان را در محاصره‌ی افراد موفق قرار دهید

 

خودتان را در محاصره‌ی افراد موفق قرار دهید

آیا تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند موفقیت، موفقیت می‌آورد؟ بله؛ درست است که موفقیت موفقیت می‌آورد. اگر احساس موفقیت نمی‌کنید، نگاهی به دوستان و اطرافیان خود بیندازید؛ خواهید فهمید که در چه وضعیتی قرار دارید و چرا موفق نیستید. شما هر چه بیش‌تر در کنار یک عده قرار بگیرید، شرایط فکری و نوع احساسات شما شبیه آن‌ها خواهد شد و طرز فکر و نوع احساس و افکار دیگران بر روی شما تأثیر می‌گذارند.

برای این‌که بتوانید خودتان را در محاصره‌ی افراد موفق قرار دهید باید به موارد زیر توجه کنید:

  • تحمل موفقیت دیگران را داشتن

  • توانایی تحسین کردن موفقیت دیگران

  • توانایی تقلید کردن از موفقیت دیگران

  • موفق شدن به شیوه‌ی خود یعنی روش‌های موفق افراد موفق را بتوانید برای خود شخصی‌سازی کنید.

  • منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید