خانم ابتکار : طبق برآوردها، میزان مصرف انرژی در ایران به طور میانگین ۵ تا ۹ برابر میانگین جهانی است

خانم ابتکار : طبق برآوردها، میزان مصرف انرژی در ایران به طور میانگین ۵ تا ۹ برابر میانگین جهانی است، گام برداشتن برای اصلاح و بهینه سازی الگوهای مصرف انرژی ضمن انجام تکلیف تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب به معنای پیگیری اهداف کاهش آلودگی هوا، افزایش بهره وری و حفظ سرمایه های انرژی کشور و همگامی با جامعه جهانی برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیم است.
وی خاطرنشان کرد: برآوردهای اولیه حاکی از آن است کشور می تواند حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار از محل اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی، منفعت مالی به دست آورد ضمن اینکه با توسعه انرژی های نو و پاک جایگزین می توان رونق اشتغال و اقتصاد کشور را نیز رقم زد.
ابتکار از رایزنی و همکاری دولت یازدهم با بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری های جدید در حوزه انرژی های نو و پاک خبر داد و گفت: گام برداشتن در این مسیر متضمن تامین منافع مردم و کشور در حال و آتی است.

پاسخ دهید