تقویت روحیه کنکوری

کم آوردن در مسیر کنکور بارها و بارها برای داوطلبان کنکور پیش می آید و دایما کند و کندتر در مسیر کنکور حرکت می کنند؛بارها و بارها روحیه ی خود را از دست می دهند و حتی گاهی اطرافیان روحیه ی آن ها را به هم می ریزند.یکی از بزرگترین موانعی که کنکوری ها همواره از آن لطمه می خورند،از دست دادن روحیه  و انگیزه می باشد اما چند موضوع را برای تقویت این روحیه در اختیار شما قرار می دهم.

 

1.به دیگران هیچ ربطی ندارد ؛ که شما برای زندگی خودتان چه برنامه ای دارید:

تا چه زمانی قرار است که دیگران برای شما تعیین تکلیف کنند و خواسته های خود را، به شما تحمیل کنند؟ احترام سر جای خودش، اما یکی از مفاهیم انسانیت در کلمه ی اختیار خلاصه می شود.شما باید توانایی تصمیم برای زندگی خود را، داشته باشید و به هیچ کس ربطی ندارد که شما قرار است چگونه زندگی کنید.خودتان را محکم بگیرید و در مقابل کسانی که می خواهند به شما بگویند که از  شما دلسوزترند، به شدت ایستادگی کنید.یادتان باشد امروز برای درس؛ و فردا برای نام کودکتان نیز جای شما فکرمی کنند.اولین کاری که می کنید؛ باید یاد بگیرید که با دیگران مشورت کنید ولی اگر قرار است کسی جای شما فکر کند خیلی محترمانه باید به او بگویید: به شما چه؟ بنابراین از همین حالا به دنبال راهی باشید که محترمانه به کسانی که ،جای شما فکر می کنند؛بگویید به شما ربطی ندارد.یادتان باشد با ادبیات محترمانه و نامحسوس باید با اطرافیان برخورد کنیم زیرا ما با شخصیت و با اخلاق هستیم.
اگر خجالت می کشید و یا نمی توانید با احترام از دیگران بخواهید که جای شما تصمیم نگیرند،بهتر است که دیگران برایتان تصیمیم بگیرند زیرا هنوز بزرگ نشده اید.

 

2.تکلیفتان را با خودتان مشخص کنید:

بالاخره شما می خواهید با زندگی خود چه کنید؟ کدام دانشگاه؟ چه رشته ایی؟ اصلا قرار است دانشگاه بروید یا نه؟
بعضی ها منتظر باد نشسته اند تا تکانشان دهد.بلند شوید یک بار برای خودتان، یک تصمیم بگیرید و هدف خود را تعیین کنید.هرج و مرج،دیگر بس است.همین حالا،به خودتان امر کنید که ،برخیزید.چقدر، فردا فردا کنیم؟ چقدر باید ببینیم که ،همه به خواسته هایشان می رسند و ما هنوز هم خود را گول می زنیم.

 

3.برای هدفتان بمیرید:

همیشه این سوال مطرح است که چگونه به هدفمان برسیم؟یک درس از تاریخ گرفته ام و آن این است که هرکسی که برای هدفش حاضر است جان بدهد؛ حتما به آن میرسد و هرکس که فقط دلش می خواهد که به هدفش برسد فقط حسرت می کشد.همین امروز یاد بگیرید که عاشق و دیوانه ی خود باشید،عاشق هدف خود بشوید،از فراق هدفتان بسوزید و برای آن جان بدهید،بی تاب هدفتان باشید،بی قراری کنید،هدف خود را معشوق خود قرار دهید.بطوریکه وقتی به آن فکر می کنید دهانتان آب بیفتد و بی قرارترین عاشق کره ی خاکی شوید.من برای تمام هدف هایم می میرم.حاضرم یک لحظه زنده باشم اما به هدفم برسم.
البته یادتان باشد،راه درست رسیدن به اهداف را نیز باید پیدا کنید.هر راهی شما را به هدفتان نمی رساند.باید ابزار و مسیر رسیدن به هدفتان را به درستی تعیین کنید.

 

4.همیشه به ده سال بعد توجه کنید:

فعالیت امروز شما، ده سال بعد تتان را می سازد. اگر این موضوع را مد نظر خود قرار دهید، حتما پیشرفت می کنید.در غیر این صورت همیشه تنبلی گریبان شما را می گیرید.
تجسم کنید که ده سال بعد، بخاطر تنبلی امروزتان، به آنچه که باید برسید؛ نمی رسید آیا خود را می بخشید؟

 

5.به این قانون فقط فکر کنید:

یا با تلاش رو به سوی موفقیت برو یا در انتظار مرگ بشین.

 

6.شخصیت موفقیت را در خود باید بسازید:

این امر تا حدود زیادی به مشاور شما بستگی دارد.اگر مشاور شما خود، شخصیت بزرگ و بسیار حرفه ایی را داشته باشد،قطعا شما نیز مانند او فکر خواهید کرد.سعی کنید در خود، شخصیت پیروزمندانه ایی را بر اساس واقعیات شکل دهید و روی خودتان خیلی کار کنید.

رضا جدیدی

پاسخ دهید