تغییراتی در راه است

 

تغییراتی در راه است

اگر درس خواندن شما آن‌طور نیست که احساس رضایتمندی داشته‌ باشید اکنون ایجاد تغییرات به عهده‌ی خودتان است.

1. نوشتن دفتر برنامه‌ریزی را از سر بگیرید تا به چگونگی سپری شدن روز‌های‌تان دقیق‌تر شوید.

2. خودتان را دستخوش اتفاقات روزمره نکنید. کافی است با یک «نه‌گفتن» راه بهتری را انتخاب کنید.

3. مراقب هدر رفتن اوقات ارزشمند خود باشید. شناخت چگونگی از دست رفتن وقت ابتدا شما را عصبانی می‌کند و سپس به شما آرامش می‌دهد.

4. در اجرای تصمیمات روزانه تا وقتی خسته نشدید دست از درس خواندن برندارید. شادابی فراگیری فقط با به پایان رساندن فعالیت روزانه کامل می‌شود.

5. شما به اندازه‌ی توان خود تلاش می‌کنید. بهتر است در هر مرحله و در هر آزمون، هدف‌هایی در حد میزان توانایی واقعی خودتان را نشانه بگیرید.

باور کنید این موفقیت ارزش انتظار کشیدن دارد!

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید