تصمیم‌گیری مؤثر

تصمیم‌گیری مؤثر

اکنون که دوماه از راه باقی مانده است اگر از اتمام زمان شکایت می‌کنید و تلاش را کنار گذاشته‌اید و می‌خواهید از امسال برای سال آینده برنامه‌ریزی کنید، سخت در اشتباهید.

تصمیم‌گیری مؤثر

اکنون که دوماه از راه باقی مانده است اگر از اتمام زمان شکایت می‌کنید و تلاش را کنار گذاشته‌اید و می‌خواهید از امسال برای سال آینده برنامه‌ریزی کنید، سخت در اشتباهید. در این دوران اغلب دچار چنین اشتباهی می‌شوند و شما می‌توانید از این فرصت استفاده کنید تا خود را اثبات کنید و برای جهش روزافزون تلاش کنید. فرصت برای کسانی که انگیزه‌ی کافی دارند بسیار است. همین امروز هدف‌های‌تان را به صورت مؤثر و شفاف بر روی کاغذ بیاورید و تمام تلاش خود را برای برنامه‌ریزی مؤثر و منظم در این راه به خرج دهید و بدانید هیچ زمانی برای موفقیت دیر نیست.

چه فرهادهایی که در همین فرصت محدود و البته با استفاده از تک تک دقایق کوه‌هایی برای شیرین خود کنده‌اند و چه خسروهایی بدون اراده و علاقه که نتوانسته‌اند این کوه‌ها را در طی سالیان دراز بکنند.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید