تحلیل آزمون، مهم‌تر از آزمون

 

تحلیل آزمون، مهم‌تر از آزمون

دسته‌ی ‌اول سؤالاتی هستند که به آن‌ها پاسخ صحیح دادی و بهتر است مختصراً فقط روش حل پاسخ‌نامه‌ی تشریحی را نگاه کنی تا شاید چیز جدید یا روش بهتری را یاد بگیری.

دسته‌ی دوم سؤالاتی هستند که وقت نکرد که به بودجه‌بندی آن‌ها برسی و به آن‌ها پاسخ ندادی. بعد از آزمون هم لازم نیست آن‌ها را تحلیل کنی؛ فقط باید در مراحل بعدی و فرصت‌های دوره و مرور آزمون این دسته مطالب را خوب کار کنی و سعی کنی عقب نمانی.

اما دسته‌ی سوم و چهارم تست‌ها خیلی مهم است؛ یعنی آن دسته تست‌هایی که یا پاسخ نادرست به آن‌ها دادی یا با وجود این‌که آن‌ها را قبلاً مطالعه کرده بودی در جلسه‌ی آزمون به هر دلیلی نتوانستی به جواب آخر برسی و آن‌ها را رها کردی. این دو دسته حتماً نیاز به تحلیل و بررسی خاص خودشان را دارند. بهترین کار این است که اول از همه یک بار دیگر آن‌ها را در منزل البته در زمان آزاد حل کنی. اگر این بار به گزینه‌ی صحیح رسیدی که مشخص است روی این دسته از مطالب مشکل علمی و یادگیری نداری و بحث فقط کم‌تسلطی شماست. این دسته مشکلات اغلب با حل تست بیش‌تر و تست ترکیبی و زمان‌دار حل می شوند؛ اما اگر دوباره نتوانستی به پاسخ صحیح برسی معلوم می‌شود که مشکل در یادگیری داری و نیاز به کار آموزشی است. می‌توانی موقتاً درس‌نامه‌ات را عوض کنی و مشکلات آموزشی‌ات را سر و سامان بدهی. در آخر هم نکات آموزشی و ویژه‌ای را که از آزمون یاد گرفتی و برایت جالب بود در کنار خلاصه‌نویسی‌های قبلی‌ات بنویس.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید