بودجه بندی مقاومت مصالح در کنکور کارشناسی ارشد

مکانیک جامدات در کنکور ارشد عمران

مکانیک جامدات در آزمون ارشد عمران دارای ۲۰ سوال می باشد. این درس شامل مقاومت مصالح ۱ و تحلیل سازه ۱ می باشد که از هر یک ۱۰ سوال در کنکور طرح می شود. مکانیک جامدات از دروس استراتژیک کنکور ارشد عمران است که داوطلبان باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. معمولا سوالات درس مقاومت مصالح آسان تر ولی دارای راه حل طولانی بوده، در عوض سوالات تحلیل سازه ها مفهومی تر و نکته دار ولی دارای راه حل کوتاه تری می باشند.

 

بودجه بندی سوالات مقاومت مصالح در کنکور ارشد عمران

بودجه بندی سوالات مقاومت مصالح در کنکور ارشد عمران

با توجه به جدول فوق، مباحث مهم درس مقاومت مصالح عبارتند از:

  • خمش: ۲ تا ۳ سوال
  • پیچش: ۲ سوال
  • تنش و کرنش: ۱ تا ۳ سوال
  • تغییر شکل محوری: ۱ تا ۲ سوال
  • بارگذاری عرضی: ۱ تا ۲ سوال

منابع پیشنهادی مقاومت مصالح
۱- مقاومت مصالح (انتشارات سری عمران)
۲- مقاومت مصالح (پنام زرفام، انتشارات سیمای دانش)
۳- مقاومت مصالح (سعید عرفانی، انتشارات گاج)

 

بودجه بندی سوالات تحلیل سازه در کنکور ارشد عمران

بودجه بندی سوالات تحلیل سازه در کنکور ارشد عمران

منابع پیشنهادی تحلیل سازه
۱- تحلیل سازه (حسین صباغیان، انتشارات سری عمران)
۲- تحلیل سازه (پنام زرفام، انتشارات سیمای دانش)

 

توجه ۱: شما می توانید سوالات و اشکالات درس مقاومت مصالح و تحلیل سازه را در “تاپیک رفع اشکال درسی مکانیک جامدات” مطرح کنید.

توجه ۲: جهت بحث و تبادل نظر پیرامون کتب و منابع مطالعاتی کنکور ارشد عمران به تاپیک “منابع مطالعاتی کنکور ارشد عمران ۹۵” مراجعه کنید.

منبع:http://arshadeomran.ir

پاسخ دهید