365502jcvibs

انرژی برق آبی

انرژی365502jcvibs برق آبی 

منبع:  NAZ-CO.IR

اکثر توربین های آبی را به دو نوع تقسیم می شوند:

سر بالا(توربین ضربه برای سایت با هد زیاد):

سر پایین(توربین واکنش برای سایت‌های با هد کم):

در این نوع توربین ها نیازی نیست که حجم قابل توجهی از آب به پایین سرازیر شود چونکه آب از ارتفاع زیاد به پایین می آید

دارای فشار زیادی ادست در این سیستم توربین نیز حجم کمتری را را اشغال می کند.آب بافشار بالاو خروجی کم از ویژه گی های این سیستم می باشد مانند:

Turgo.توربین پلتون (Pelton)

 

انرژی برق آبی یکی از تمیزترین ومقرون به صرفه ترین انرژی های دنیاست  

از زمان های قدیم از قدرت به دست آمده از انرژی در حال سقوط آب  و یا جریان سریع آب برای چرخاندن چرخ  آسیاب ها استفاده می کرده اند امروزه نیز از این انرژی بیشتر برای تولید برق استفاده میشود

اگر شما به اندازه کافی خوش شانس باشید ویک جریان آب دایمی، عبارتند از: رودخانه، و یا چشمه ای که در بالا دست  است داشته باشید ,توربین آبی یک راه حل ایده آل برای تامین انرژی های  مورد نیاز در  بلند مدت می باشد.

حتی یک جریان متوسط آب ممکن است قادر به ارائه نیازهای برق شما می باشد ومازاد را درصورت امکان به شبکه ملی در نرخ های جذاب به فروش برسانید.

  در اکثر سایتها جریان آب  بطور قابل توجهی بین زمستان و تابستان متفاوت است، که  منعکس کننده تفاوت در بارش  باران است. . این مهم است که مطمئن شوید جریان کافی برای اجرای توربین را داشته باشید.

برای به دست آوردن جریان مقدار خروج آب و ارتفاعی که آب از انجا سرازیر میشود را برای ما ارسال کنید تا ما اطلاعات شما را بررسی کرده وبهترین پیشنهاد را ارایه کنیم

برای به دست آوردن میزان آب دوراه پیشنهاد میگردد

1-لوله های مختلفی را برای تست آزمایش کرده یعنی اینکه لوله را تک تک جلو خروجی آب گذاشته و هر کدام که به طور کامل سطح لوله پر کرده باشد را انتخاب وسایز آن را برای ما ارسال کنید

2-یک مخزن مشخص را مثلا تانکر 500 لیتری را پر کرده  زمان پر شدن را ارسال کنید

مانند رودخانه ای که به صورت آهسته در حال حرکت می باشد و درست برعکس روش قبلی فشار کم با حجم بالا مورد نیاز است

منبع:  NAZ-CO.IR

پاسخ دهید