افزایش تمرکز هفته‌ی اول آزمون با آزمون غیر حضوری

وقتی به دفتر برنامه‌ریزی دانش‌آموزان نگاهی می‌اندازیم به‌وضوح می‌بینیم که هفته‌ی دوم نسبت به هفته‌ی اول ساعات مطالعه‌ی بهتری داشتند که با کمی تحقیق و تأمل در این موضوع می‌توان دریافت که با نزدیک شدن به روز آزمون، افزایش استرس دانش‌آموزان باعث می‌شود ساعات مطالعه‌ی آن‌ها نیز افزایش یابد و مطالعه‌ی آن‌ها نظم بهتری نسبت به هفته‌ی اول پیدا کند. پس باید به دنبال راهی باشیم تا هفته‌ی اول نظم و تمرکز هفته‌ی دوم را داشته باشیم. بهترین روش برای رسیدن به تعادل مطالعاتی استفاده از آزمون غیر حضوری صبح جمعه‌های بدون آزمون است. با این روش، دانش‌آموزان باید حداقل به درس‌های اختصاصی آزمون غیر حضوری جواب دهند. استفاده از آزمون غیر حضوری در جمعه‌های بدون آزمون چند نکته‌ی مثبت دارد که اولین نکته همین افزایش تمرکز مطالعه در روزهای بعد از آزمون است. دومین نکته، بازیابی مطالب هفته‌ی اول است که نتیجه‌ی بهتری نسبت به بازخوانی دارد. سومین نکته این است که دانش‌آموز روش مطالعه‌ی هفته‌ی اول را ارزیابی می‌کند و اشتباهات خود را قبل از آزمون یعنی در یک هفته‌ی باقی‌مانده جبران می‌کند.

این روش برای ارزیابی گروهی از دانش‌آموزان انجام شد و نتیجه این بود که ساعات مطالعه و تعادل مطالعاتی، در کل نسبت به قبل خیلی بهتر شده است. کافی است این روش را اجرا کنید و ساعات دفتر برنامه‌ریزی را در هفته‌ی اول با  هفته‌ی اول آزمون قبلی مقایسه کنید.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید