اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با ثبت‌نام و پذيرش در رشته هاي امتحاني جديد برخي از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش عالي در دوره بورس و اعزام به خارج از كشور در آزمون ورودي دوره دكتري Ph.D نيمه متمركز سال 1396

با توجه به اينكه دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، علامه‌طباطبايي، تربيت مدرس و صنعتي‌خواجه‌نصرالدين طوسي تهران در رشته‌هاي جديد مندرج در جدول‌ذيل براي دوره بورس و اعزام به خارج از كشور اعلام پذيرش نموده‌اند، لذا کلیه متقاضيان (اعم از اينكه در آزمون دكتري سال 1396 ثبت‌نام نموده و يا ننموده‌اند) می‌توانند به منظور آگاهي از نحوه ثبت‌نام، شرايط و ضوابط، تاريخ و زمان آزمون كتبي و همچنين زمان و نحوه انجام مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي از تاريخ 96/2/9 به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه‌هاي ذيربط مراجعه نمايند. ضمناً شرايط مربوط به دوره بورس و اعزام به خارج از كشور در صفحه‌هاي 5 و 6 دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) آزمون فوق درج شده است.

لازم به توضيح است كه عناوين اين رشته‌هاي جديد در دفترچه راهنماي ثبت‌نام قبلاً اعلام نشده و آزموني نيز در اين رشته‌ها برگزار نگرديده است.
  دوره
نام رشته
نام دانشگاه پذيرنده
رشته ­های مرتبط که فارغ­ التحصیلان كارشناسي ارشد آن،
می‌توانند در این رشته شرکت کنند
بورس اعزام به خارج
آموزش زبان چيني و شرق دور
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران
داوطلباني كه يكي از مدارك كارشناسي و يا كارشناسي ارشد آنها، مرتبط با رشته و يا گرايش زبان چيني باشد.
زبان و ادبيات چيني
دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران
زبان چيني
دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران
فناوري فرهنگي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
تمام رشته‌های گروه‌هاي علوم پايه، فني و مهندسی، هنر و علوم انسانی

منبع:http://sanjesh.org/

پاسخ دهید