اشتباهات مفید

همه‌ی ما چه در زندگی و چه در درس و چه در آزمون اشتباهاتی داشته‌ایم؛ گاهی زیاد، گاهی کم؛ ولی هرچه باشند اشتباه بوده‌اند.

این اشتباهات بر دو نوع‌اند: اشتباهات مضر و اشتباهات مفید.

تعجب نکنید! اشتباه مفید هم داریم. می‌دانیم اشتباه اغلب به ضرر ماست ولی می‌توانیم آن را به نفع خود پایان دهیم.

وقتی عصر روز آزمون با مراجعه به کانون کارنامه‌ی خود را دریافت می‌کنید، در تصویر پاسخ‌برگ دایره‌های توپری    می‌بینید که دوست نداشتید باشند. مادامی که فقط به دایره‌ها نگاه کنید آن‌ها همان اشتباهات مضر هستند.

کاری که باید انجام دهید تبدیل آن‌ها به اشتباهات مفید است. پاسخ‌های اشتباه را شناسایی کنید و دلیل عدم پاسخ صحیح را پیدا کرده و با یادگیری عمیق آن مبحث اشکالات خود را رفع کنید.

بدین ترتیب با درس گرفتن از اشتباهات خود آن‌ها را به نوع مفیدشان بدل می‌کنید.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید