اساس مطالعه‌ی فعال، طرح سؤال است

هنگام درس خواندن از همه‌ی قسمت‌ها، سؤال طرح کنید و هر مطلبی را که می‌خوانید از خود بپرسید که چه سؤالاتی ممکن است از این قسمت مطرح شود؛ سپس سؤالات را از خود بپرسید و پاسخ دهید.

یکی از فواید این روش این است که به علت این‌که قصد دارید سؤال طرح کنید و پاسخ دهید، انگیزه‌ای می‌شود که با دقت و تمرکز بیش‌تری درس بخوانید و درنتیجه مطالب را مفهومی‌تر بخوانید و یاد بگیرید.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید