آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396

پيرو انتشار اطلاعيه اصلاحيه دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1396 در تاريخ 96/2/13 به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در كدرشته امتحاني 2142- برنامه‌ريزي درسي آزمون دوره دكتري نيمه‌متمركز (Ph.D) سال 1396 مي‌رساند، عنوان صحيح كدرشته محل جديد 5530 مربوط به دانشگاه پيام نور استان تهران ـ مركز تحصيلات تكميلي تهران «برنامه‌ريزي آموزش از راه دور» مي‌باشد كه به اين وسيله اصلاح مي‌گردد. لذا متقاضياني كه نياز به اصلاح فرم انتخاب رشته خود دارند، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت و يا اصلاح كدرشته محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام نمايند.

پاسخ دهید